Aksepterer små brudd på kjøre- og hviletiden

Svenskene tar lettere på kjøre- og hviletid ved grenseovergangene etter økte grensekontroller.

Også i Sverige har man innført strengere grensekontroller. Nå tillates små avvik i kjøre- og hviletiden.
Også i Sverige har man innført strengere grensekontroller. Nå tillates små avvik i kjøre- og hviletiden. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Strømmen av flyktninger har medført strengere grensekontroller i en rekke land. Som en følge av dette, bruker man lenger tid å passere grensene.

Nå informerer Transportstyrelsen i Sverige at mindre avvik i kjøre- og hviletiden er greit - så lenge «bruddet» skjer som en konsekvens av at man har blitt stående i kø for kontroll inn til Sverige.

Må dokumenteres

Men - det må dokumenteres. Enten på skiva, utskrift fra skriveren, eller på annen papir. Dokumentasjonen må oppbevares ett år og det må fremgå når og hvor man har blitt stående.

Lovmessig henges aksepten på EUs forordning (EG) nr 561/2006 artikkel 12, som gir slik tillatelse med henblikk på godset eller sjåførens sikkerhet.

Der står det at man kan kjøre til et egnet sted så lenge det er trafikkmessig forsvarlig for å tilgodese personers, lasten eller kjøreyøyets sikkerhet.

Svenskene følger dermed i engelske fotspor. I august innførte britene noe av det samme etter at flyktningsstrømmen via Calais nådde nye høyder og skapte store problemer for transportørene. Engelskmennene utvidet kjøretiden og reduserte døgnhvilen midlertidig for de som krysset Eurotunnelen.

Dersom man blir stående i lang kø på grunn av kontroll, kan man skrive det på baksiden av skiva. Det forteller Transportstyrelsen i Sverige.
Dersom man blir stående i lang kø på grunn av kontroll, kan man skrive det på baksiden av skiva. Det forteller Transportstyrelsen i Sverige. Foto: Svein-Ove Arnesen

Denne saken ble første gang publisert 18/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017