Anmelder speditøren etter kabotasjebrudd

Estlender tatt i kabotasjekontroll. Nå velger Statens vegvesen å anmelde den norske speditøren.

Den estlandske bilen ble stanset i kontroll. Nå er den norske speditøren anmeldt for brudd på kabotasjereglene. Det er såvidt vi vet, første gang.
Den estlandske bilen ble stanset i kontroll. Nå er den norske speditøren anmeldt for brudd på kabotasjereglene. Det er såvidt vi vet, første gang. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert
- I dette tilfellet må speditøren ha hatt kjennskap til at kabotasjekjøringen ikke var lov, mener Bjørn Uno Rogneby ved utekontroll Romerike. Han henviser til lovteksten i yrkestransportloven også. §41 lyder: Om nokon med vilje eller aktløyse bryt eller hjelper til med å bryte denne lova, forskrifter eller vilkår som er fastsette med heimel i lova, vert han straffa med bot. Forsøk på slike brot er også straffbart.
- I dette tilfellet må speditøren ha hatt kjennskap til at kabotasjekjøringen ikke var lov, mener Bjørn Uno Rogneby ved utekontroll Romerike. Han henviser til lovteksten i yrkestransportloven også. §41 lyder: Om nokon med vilje eller aktløyse bryt eller hjelper til med å bryte denne lova, forskrifter eller vilkår som er fastsette med heimel i lova, vert han straffa med bot. Forsøk på slike brot er også straffbart. Foto: Svein-Ove Arnesen

En estlandsk bil ble nylig stanset for kontroll ved Jessheim trafikkstasjon. Bilen kom fra Sverige, skulle levere i Hedmark og deretter i Oslo.

Sjåføren viste papirer for alt, bortsett fra en pall. Etterhvert fortalte sjåføren at han hadde vært innom speditøren i Norge og hentet den der.

Altså har han begynt en kabotasjetur før han har losset det internasjonale lasset. For at en kabotasjetur skal være tillatt, må det internasjonale lasset være losset først.

Dermed ble det anmeldelse for ulovlig kabotasjekjøring.

Anmelder speditøren

Det spesielle ved denne saken er at speditøren blir anmeldt. Det er såvidt vi vet, første gang.

- Det kan være vrient å få speditører bøtelagt i kabotasjesaker, forteller Bjørn Uno Rogneby ved utekontroll Romerike. Ofte har de bare meglet deler av lasset og det kan bli vanskelig å bevise skyld.

Men i dette tilfellet er det samme speditør som har meglet hele oppdraget. Speditøren, som ikke er av de største, må derfor ha hatt full kjennskap til saken, avslutter Rogneby.

 

 

Selv om estlenderen ikke er anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring, var ikke alt på stell allikevel. Bremseskivene var i en slik forfatning at det ble bruksforbud på bilen.
Selv om estlenderen ikke er anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring, var ikke alt på stell allikevel. Bremseskivene var i en slik forfatning at det ble bruksforbud på bilen. Foto: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 21/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017