Åpner Brynstunnelens begge løp

Etter vel et års oppgradering gjenåpner Brynstunnelen lørdag 29. april kl. 18.00. Etter dette tidspunktet er det igjen trafikk i begge løp.

Tilbake til normalen uten kø igjen. Foto: Statens vegvesen
Tilbake til normalen uten kø igjen. Foto: Statens vegvesen
Publisert

Tunnelen stenges i begge løp fra fredag 28 april kl. 22 og fram til åpning lørdag 29. april kl. 18.00.

- Det er alltid slik at vi stenger begge løp helt før vi gjenåpner en tunnel etter rehabilitering, forteller prosjektleder Hilde Ulvik. – Veien skal merkes om og alt teknisk utstyr skal kontrolleres og testes, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

For å gjøre arbeidene i Brynstunnelen helt ferdig kreves to til tre kortere stenginger i etterkant av gjenåpningen. Disse henger sammen med arbeider oppå og rundt tunnelen, og som ennå ikke er ferdige.

Første stenging blir natt 2. – 5. mai, neste stenging helgen 5. - 6. mai. Eventuelle flere stenginger vil bli varslet.