Åpner flere veier for 60 tonn

Stadig flere bruer kontrollregnes.

Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Fra 1. oktober kan tømmerbiler med last opp til 60 tonn kjøre på et større antall fylkesveger i Hedmark som tidligere hadde lavere vektgrense. Grunnen til oppjusteringen er at mange bruer er kontrollregnet og godkjent med høyere tålegrense enn de har hatt til nå. Det forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

Viktig omkjøringsrute for rv. 3

På fylkesveg 30 vil tømmerbiler kunne kjøre med 60 tonn totalvekt mellom Koppang og Tynset. Strekningen er transportrute for tømmer fra store skogområder nordøst i Hedmark. Vegen er også viktig omkjøringsrute for rv. 3 og av de viktigste blant vegene som nå får økt tillatt totalvekt.

Fylkesveg 206 mellom Flisa i Åsnes og riksgrensen ved Linna åpnes for tømmerbiler inntil 60 tonn. Vektgrensen oppjusteres fordi de tidligere flaskehalsene Flisa østre bru og Nyåa bru er kontrollregnet og godkjent for høyere totalvekt. Vegen dekker et stort område og er viktig for skognæringa.

Varå bru på fylkesveg 208 i Trysil kommune er også kontrollregnet og godkjent for 60 tonn totalvekt. Dermed kan vegen åpnes for mer effektiv tømmertransport mellom fv. 26 ved Lutnes og rv. 25 ved Midtskogberget.

Følger opp handlingsplan

På denne måten følger Statens vegvesen opp Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 som ble vedtatt av Fylkestinget i mai 2013. Fylkestinget ba Statens vegvesen i samarbeid med tømmernæringen initiere et arbeid med å definere hvilke tømmerruter som er de viktigste.

- Det er viktig å legge til rette for tømmertransporten. Dette angår mange, og det er snakk om viktige arbeidsplasser i fylket vårt, poengterer Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark. Hun legger til at det fortsatt er flaskehalser som må vurderes og eventuelt utbedres.

Den nye vektgrensen trer i kraft 1. oktober.

Denne saken ble første gang publisert 29/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017