Biltema flytter gods over på tog

Biltema satser nå på togtransport fra hovedlageret i Sverige til norske varehus. Fra mai vil mer enn halvparten av alle varetransporter til Norge skje via jernbane.

Bring vil transportere gods for Biltema på tog. Foto: Biltema.
Bring vil transportere gods for Biltema på tog. Foto: Biltema.
Sist oppdatert

I fjor startet varekjeden en uttesting av togtransport fra lageret i Halmstad i Sverige til fem varehus i Norge. Testingen var så vellykket at de fra sommeren av regner med å bruke togtransport til 31 varehus i Norge.

– Transporten er effektiv og presis, og ikke minst miljøvennlig. Togene transporterer en varemengde som tilsvarer 80 fulle lastebiler i uken. Rundt regnet gir det en besparelse i utslipp av karbondioksid på nesten 90 prosent, sier daglig leder Egil Iversen i Biltema.

Togtransporten begynner i slutten av mai. Det er Bring som er transportør.

Nordisk nettverk

– Hvis dette går som planlagt regner vi med at tiltaket kan utvides til flere områder i hele Norden, sier Iversen i en pressemelding.

Biltemas lager i Halmstad er selve hjertet i selskapets logistikk. Dit kommer fartøy fra hele verden med produkter, og derfra sendes alle varene ut til Biltemas 136 varehus i Norden.

– Lagerne er på totalt 200 000 kvadratmeter. Gode transportmuligheter er helt avgjørende for å opprettholde en god vareflyt, sier han.

Denne saken ble første gang publisert 19/04 2018, og sist oppdatert 20/04 2018