Biogassbiler kan få lavere bompengesatser i Oslo

– Eg ønskjer ein snarast mogleg løysing for mindre bompengar for næringslivet, seier Dale.

Ivecoen fra Partifrakt går inn og ut av Oslo-bommen mange ganger daglig. Da kan redusert sats bety mye.
Ivecoen fra Partifrakt går inn og ut av Oslo-bommen mange ganger daglig. Da kan redusert sats bety mye. Foto: Haakon Førde
Publisert

I en pressemelding i dag opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale at han har bedt Vegdirektoratet om at de så rask som mulig ser på om kjøretøy som bruker 100 prosent biogass kan få redusert takst i bomringen i Oslo.

Det er styringsgruppen for Oslopakke 3 som har vedtatt å gi redusert takst til biogass, og har derfor bedt Vegdirektoratet starte de nødvendige prosessene for å få til dette.

Å fylle gass er litt anderledes, men ikke vanskelig. Foreløpig er det mangel på sylelstasjoner som er problemet.
Å fylle gass er litt anderledes, men ikke vanskelig. Foreløpig er det mangel på sylelstasjoner som er problemet. Foto: Haakon Førde

I brev til Vegdirektoratet i dag ber samferdselsministeren om at Vegdirektoratet innen 11. juni orienterer ham om opplegg og plan for dette. Og om det finnes hindere for å gjennomføre det.

Et av potensielle hindere er å om bilene faktisk bruker biogass eller naturgass.

For motorene som brukes er jo dette et fett. For det lokale miljøet også, for begge gasstyper redusere lokale utslipp. Men for det globale miljøet er forskjellen påstått stor.

Mens man med naturgass på tanken kan håpe på et redusert CO2-utslipp på ca. 20 prosent, er regnestykket for biogass en CO2-reduksjon på nærmere 100 prosent.