Bring Trucking - rettsak i 2020

I 2018 gikk den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi til sak mot Bring Trucking. Bring ønsket at saken skulle behandles i Slovakia, men København Byret slo fast at saken skal gå i Danmark. Den er nå berammet til april 2020.

Rettssaken i Danmark trekker ut i tid. Illustrasjonsbildet viser Bring Trucking i farta over Liertoppen i går.
Rettssaken i Danmark trekker ut i tid. Illustrasjonsbildet viser Bring Trucking i farta over Liertoppen i går. Foto: Haakon Førde
Publisert

Bring Trucking, som er et heleid datterselskap av Posten Norge, ble mye omtalt i media i 2018 på grunn av flere påstander om grov sosial dumping.

Se også denne saken på NRK.

Det kom frem at det var normal praksis å frakte sjåfører med minibuss til Skandinavia, for å bemanne kjøretøy som stort sett gikk i trafikk mellom de nordiske landene.

Flere rumenske sjåfører sto frem og fortalte om arbeidsforhold som kan være rettsstridige.

En av dem, Emilian Tudor Jetzi ,gikk rettens vei for å få etterbetalt det han mener han har krav på i lønn, ut fra regelverket der transportene har funnet sted. Det er snakk om et betydelig beløp, og saken er ventet å få stor prinsipiell betydning.

Drar ut i tid

Bring prøvde lenge å få rettsaken flyttet til Slovakia, men Københavns Byret slo fast at vilkårene for at den behandles i Danmark er oppfylt. Det var forventet at saken skulle behandles sommeren 2019, men så ble det stille...

Tungt.no har vært i kontakt med Københavns Byret, som nå kan melde om at saken er berammet til 23. og 24. april 2020.

Hva som er årsaken til at dette drar sånn ut i tid er uvisst, men Tungt vil følge opp saken når den behandles.

Vlantana Norge i Romerrike Tingrett

Mens vi venter på rettsaken i Danmark, vet vi at vi allerede i oktober i år vil få en lignende sak opp for en norsk domstol. Her dreier det seg om to litauere som tidligere var ansatt i Vlantana Norge, som også krever etterbetaling for lønn de mener de har krav på.

Tungt følger også denne saken.