Dale vil ha 25,25 og 60 tonn på tømmerveienettet

Regjeringen vil utvide modulvegnettet. Det skal gi bedre transportvilkår for norsk næringsliv.

Finske Auvinen har et av de penere modulvogntogene der ute
Finske Auvinen har et av de penere modulvogntogene der ute Foto: arkiv
Publisert Oppdatert

Jon Georg Dale har nettopp gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet.

- Det vil gi næringslivet anledning til å trafikkere vesentlig flere veier - med stor gevinst for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i en fersk pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Veidrektoratet har nettopp hatt på høring forslag om å tillate 24 meter lastebil med slepvogn på inntil 60 tonn på modulvegnettet. I forlengingen av dette har direktoratet fått i oppdrag å gi både disse vogntogene og modulvogntog 1 og 2 tilgang til tømmervegnettet.

Endringa blir primært å skjerpe sporingskrav til modulvogntog 1 og 2, slik at de får samme krav som tømmervogntog. Fordelen er bedre effektivitet og konkurranseevne, dessuten færre vogntog på veiene - som gir miljøgevinst og bedre trafikksikkerhet, mener Dale.

Forslaget vil bli sendt på høring ved årsskiftet 2019/2020.