DENNE ARTIKKELEN ER FELT AV PFU

Denne artikkelen fra 7. januar 2020 er er felt av PFU i klagebehandling offentliggjort 29. april 2020.

Litauiske biler uten firmalogo begynner å bli en gjenganger ved Ruseløkka skole.
Litauiske biler uten firmalogo begynner å bli en gjenganger ved Ruseløkka skole. Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Sist oppdatert

Denne artikkelen fra 7. januar 2020 er er felt av PFU i klagebehandling offentliggjort 29. april 2020.

Søk på (Saks-id: 006/20 ) Undervisningsbygg Oslo KF mot Tungt.no på presse.no for å finne PFUs uttalelse når den etter hvert blir lagt ut der.

I saken oppdatert i dag er tittel og ingress tatt bort, og det er lagt inn faktaboks med tilsvaret fra klager som anført i PFU-fellelsen.

Du finner hele PFUs uttalelse gjengitt her på Tungt.no i denne artikkelen - KLIKK HER.

PFU-SAK NR 2562. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo E-post: pfu@presse.no
PFU-SAK NR 2562. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo E-post: [email protected] Foto: PFU

OBSERVASJONER: Midt i hovedstaden bidrar Undervisningsbygg Oslo KF til høyere luftforurensning enn nødvendig.

Når det fremlegges bildemateriale som viser varelevering med Euro 3 kjøretøy, bortforklares dette med at lastebilen kun fikk hjelp til å snu.

Den 19. september 2019 var undertegnede journalist på vei forbi byggeplassen ved Ruseløkka skole. To kapellsemier fra henholdsvis Skandeka og Kreiss sto parkert utenfor byggeplassen. Dette er begge firma som tidligere har fått negativ oppmerksomhet i media.

Sistnevnte har også blitt grillet av Arbeidstilsynet på grunn av sosial dumping. Dette var også årsaken til at spedisjonsfirmaet Collicare i 2018 valgte å avslutte samarbeidet med Kreiss.

Skandeka og Kreiss ventet utenfor losseplassen ved Ruseløkka skole den 19.09.2019.
Skandeka og Kreiss ventet utenfor losseplassen ved Ruseløkka skole den 19.09.2019. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

Nå kunne det likevel være at ikke alt var slik det så ut som, så vi valgte å vente med å lage sak.

Den 11. november ble det gjort en ny tilfeldig observasjon. Kl 16:30 ankom en Litauisk registrert trekkvogn med kapellsemi. Porten inn til losseplass ble åpnet, og sjåføren fikk hjelp til dirigering mens han rygget inn.

Ifølge Helge Hovstø hos Bertel O. Steen, er dette snakk om en lastebil med Euro 3 motor.

På Arendalsuka 2019 åpnet samferdselsminister Jon Georg Dale med brask og bram NLF sitt Fair Transport program. Dette handler om transportkjøpers ansvar, og stiller også krav til transportørene når det kommer til bærekraft, miljø, trafikksikkerhet og sosiale forhold.

Man bør vel da forvente at offentlige - og kommunale foretak som Undervisningsbygg Oslo KF - stiller krav til transporten de kjøper? Spesielt i et bysentrum hvor lokalutslipp er ekstra i fokus.

Det ble derfor betimelig å stille spørsmål til byggherren ved Ruseløkka skole om hvilke krav de stiller, og hvordan de forholder seg til påse-plikten som transportkjøper. Mail ble sendt til tre sentrale personer i prosjektledelsen og administrasjonen i Undervisningsbygg.

Dagene gikk. Ingen svarte. Etter fem dager purret vi. Da kom det svar.

Trond Borge Ottersen, kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg Oslo KF, forklarte at de hadde vært i kontakt med Veidekke som er entreprenør, og hadde følgende forklaring til bildene:

Girteka og Skandeka: - To biler fra i sommer. Dette er leveranser av vinduer til HENT - altså et annet prosjekt i nærheten.

Rød Mercedes: - Dette er en bil Veidekke hjalp med å snu da den ikke kom noen vei. Altså heller ikke en leveranse til Ruseløkka skole.

Denne bilen leverer ikke varer. Den får bare hjelp til å snu, ifølge Undervisningsbygg. Bertel O. Steen sier at den mest sannsynlig en Euro 3 motor.
Denne bilen leverer ikke varer. Den får bare hjelp til å snu, ifølge Undervisningsbygg. Bertel O. Steen sier at den mest sannsynlig en Euro 3 motor. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

Dette fikk vi ikke til å stemme. Undertegnede hadde jo selv tatt det første bildet i slutten av september. Den røde Mercedesen ble observert helt til den hadde rygget helt inn på losseplassen.

Svar fra Undervisningsbygg innført etter PFU-fellelse.

Vi svarte TM på dette i en epost 28.11.19: Vi driver ikke en overvåkning som gjør at vi kan være 100 prosent sikre på hvilket tidspunkt bildet ditt er tatt. Vår oppfatning er at dette er tatt en gang mellom 23. august og 19. september. Dette er basert på at på bildet ser vi ser vi stålsøylene er reist, men det ser ikke ut som vindkrysset er montert. Bilder vi selv har tatt av anlegget som viser søylene uten, og så med vindkryss, tilsier at det må være i det tidspunktet. I denne perioden har vi kun utførte arbeider med grunn og betong, så vi kan ikke se at vi har hatt noen leveranser som har krevet lukkede biler slik som på bildet. Men det kan jo være slik at de samme bilene kan ha dukket opp i området også tidligere, dette har vi som sagt ikke drevet overvåkning på. Dersom dine observasjoner viser at det skulle være losset noe til oss fra bilene på bildet vil vi gjerne få tilbakemeldinger på dette. I artikkelen er denne korreksjonen ikke tatt med. Dette er særlig problematisk da journalisten gjør et nummer av at bildet han har tatt, var fra 19. september og peker på at vi tok feil – altså til tross for at vi hadde korrigert tidsangivelsen over en måned før artikkelen ble publisert.

Vi tok kontakt med HENT, som Undervisningsbygg hevder var mottaker av leveransen. Der avviser konserndirektør for HMS og kommunikasjon, Endre Persen, at leveransen var til deres prosjekt. Tvert imot melder de om tett bygg allerede 19. august, altså én måned før vi observerte Kreiss og Skandeka i området. Dette underbygger at observasjonen vi gjorde er riktig tolket.

Undervisningsbygg presiserer i mail til tungt.no den 28. november, at det er Veidekke som ivaretar påse-plikten, og at all massetransport ut av byggeplassen har foregått med biodiesel.

Dette er vel og bra. Men hvis man klarer å stille krav til transportørene av massetransport, skulle det ikke da være mulig å gjøre det samme med gods som kommer inn?

Ofte sier innkjøpere at det er leverandøren som står for transporten av varen, men da spør vi: Hvor vanskelig kan det være å stille krav til leverandørene sine til valg av transportør?

Er det ikke et paradoks at Oslo kommune subsidierer varetransport med sykkel, samtidig som de bidrar til bruk av gamle Euro 3 motorer innen sentrumssonen?

God gammel DAF fra Litauen sto for levering den 18. desember 2019. I likhet med Mercedesen var også denne uten firmalogo. Hvem som er transportør er derfor vanskelig å vite.
God gammel DAF fra Litauen sto for levering den 18. desember 2019. I likhet med Mercedesen var også denne uten firmalogo. Hvem som er transportør er derfor vanskelig å vite. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

18. desember ble det observert nok en vareleveranse til Ruseløkka skole. Denne gangen var det en tilårskommen DAF fra Litauen, som garantert heller ikke hadde noen Euro 6 motor.

Til nå fremstår flere av leveransene som et grelt skoleeksempel på hvordan stat og kommune ikke bør kjøpe transport.

Nå nærmer det seg tid for levering av vinduer og interiør, og vi venter spent på hva slag kjøretøy som dukker opp utover våren...

Slik svarer Undervisningsbygg på våre øvrige spørsmål

- Hvordan arbeides det konkret for å etterleve miljø- og energistrategien i forbindelse med Ruseløkka skole?

- I prosjektet på Ruseløkka skole har vi gjort følgende tiltak for å redusere CO2 utslipp utenfor byggeplass: • All transport i forbindelse med utgraving/sprenging av tomt er gjort med lastebiler som går på biodiesel. • Vi forsøkte å få betongbiler som gikk på biodiesel. Dette gikk ikke fordi betongleverandør (Skedsmo betong) brukte Mercedes biler og de hadde fått beskjed om at garantien vil falle bort dersom disse ble kjørt på biodiesel. • Alle anleggsmaskiner inne på byggeplass skal som minimum benytte biodiesel, og etter hvert vil det også benyttes elektriske anleggsmaskiner som dumpere, mindre gravere, lifter, m.m.

Elementmontasje har i hovedsak foregått med elektrisk tårnkran, kun uttaks vis med mobilkran. • Betongarbeider er utført med 2. generasjons lavkarbon betong med et klimagassutslipp fra produksjonen av betongen som ligger 70% lavere enn standard betong

- Hvilke rutiner har Undervisningsbygg for å kvalitetssikre transport til og fra byggeplassen på Ruseløkka?

- Vår prosjektleder og byggeleder er daglig til stede på byggeplassen og følger opp prosjektet i forhold til de avtaler som er inngått.

- Hva tenker dere om at det benyttes kjøretøy, sannsynligvis med Euro 3 motor, i et offentlig byggeprosjekt midt i Oslo sentrum?

- Undervisningsbygg, i tråd med Oslo kommune ellers, setter nå krav til Euroklasse 6 på alle kjøretøy av masser og avfall til og fra byggeplass i avtalene som inngås. Ettersom dette prosjektet styres av avtaler som er inngått før disse kravene ble nedsatt må vi akseptere at det kan forekomme kjøretøy med dårligere enn Euro 6 motorer selv om dette altså ikke ville ha blitt akseptert om vi skulle inngått en avtale i dag.

- Vil dere gjøre noe annerledes fremover?

- For prosjektet på Ruseløkka må vi forholde oss til avtalen som er gjort med leverandøren. Vi setter krav til transport av masser og avfall, da dette gjerne har en leverandør til hver av oppgavene. Når det gjelder krav til transport av materialer så vil oppfølgingen bli vanskeligere siden det er så mange leverandører man skal påvirke. Det vil nok være hensiktsmessig å starte å sette krav til aktører vi klarer å følge opp, og så får vi se om vi i fremtiden klarer å påvirke også leverandører av materialene.

Denne saken ble første gang publisert 07/01 2020, og sist oppdatert 30/04 2020