Kjører fast på Norge:

Endelig dom mot Andreassons etter sjåførjuks

... men det gjenstår å se om kravet på 19 millioner kan drives inn.

Transportøren kjører fast på Norge - nå er de dømt til å tilbakebetale arbeidsgiveravgift for et stort antall "innleide" sjåfører.
Transportøren kjører fast på Norge - nå er de dømt til å tilbakebetale arbeidsgiveravgift for et stort antall "innleide" sjåfører. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Den 4. juni falt endelig dom i saken mot Andreassons åkeri. Utfallet etter ankesaken ble det sammen som tidligere; nemlig at den svenske transportøren skal betale arbeidsgiveravgift for sine innleide polske sjåfører. Dermed vant staten en langvarig kamp mot transportøren. Skjønt vant og vant:

Det er slett ikke sikkert at det svenske skatteverket får inn pengene - et av selskapene som leide ut sjåførene er nemlig slått konkurs.

Selv om saken går for retten i Sverige og det dreier seg om en svensk transportør, er den allikevel interessant i Norge. Andreassons har nemlig en rekke biler som går på transport i Norge.

«Leide ut» 260 sjåfører

Allerede i 2010 begynte Andreassons åkeri å leie inn sjåfører fra Polen. Sjåførene etablerte egne bedrifter og leide seg deretter ut til Andreassons. Det dreide seg om totalt 260 sjåfører.

På den måten forsøkte transportøren å slippe arbeidsgiveravgiften. Men den gikk ikke.

Ettersom sjåførene hverken eide bilene selv eller hadde andre oppdragsgivere, anså svenske myndigheter at sjåførene var å betrakte som ansatte. Dermed ble Andreassons dømt til å betale sosiale avgifter på omkring 24 millioner kroner.

Saken ble anket etter at forvaltningsretten hadde avsagt sin dom. Nå har også den svenske kammarretten fastslått at dommen står fast.

Men om pengene blir tilbakebetalt, gjenstår å se. I 2012 endret Andreassons strategi og etablerte et nytt selskap - nemlig Zibit transportförmedling. Dette selskapet overtok kontaktene og leide deretter ut sjåførene til Andreassons.

Juridisk sett er det derfor både dette selskapet og Andreassons som har vært tiltalt med henholdsvis krav på 9 millioner svenske kroner til Andreassons og 14 millioner til Zibit.

I mellomtiden har Zibit gått konkurs - og summen som nå har vokst til 19 millioner går inn i konkursboet.

Ifølge den svenske nettsiden stoppafusket.se er det bare 3,5 millioner kroner som står igjen i dette firmaet.

Denne saken ble første gang publisert 06/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017