Enkelt å omgå allmenngjøringen

Allerede fra juli trår de nye reglene om minstelønn i kraft. Nå forteller NHO hvordan dette kan unngås. Det får igjen Yrkestrafikkforbundet til å reagere kraftig.

For organisasjoner som Yrkestrafikkforbundet (YTF) var det er stor seier da allmenngjøringen ble vedtatt i tariffnemda tidligere i mai. YS og YTF har lenge jobbet for allmenngjøringen og fikk støtte av Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Transport og NLF.
For organisasjoner som Yrkestrafikkforbundet (YTF) var det er stor seier da allmenngjøringen ble vedtatt i tariffnemda tidligere i mai. YS og YTF har lenge jobbet for allmenngjøringen og fikk støtte av Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Transport og NLF. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert
Erling Sæther, direktør næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport mener at det eneste positive med bestemmelsen er de tilfeller der norske lastebilselskaper ansetter utenlandske sjåfører for luselønn. Det øvrige vil virke mot sin hensikt, mener han.
Erling Sæther, direktør næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport mener at det eneste positive med bestemmelsen er de tilfeller der norske lastebilselskaper ansetter utenlandske sjåfører for luselønn. Det øvrige vil virke mot sin hensikt, mener han.
Svein Furøy reagerer kraftig på at direktør Erling Sæther i NHO logistikk og transport  ytrer sin bekymring over at allmenngjøringen av godstransportavtalen vil ”virke mot sin hensikt” og at ”siste rest” av internasjonal transport vil forsvinne ut av landet. Foto: Tormod Magelssen
Svein Furøy reagerer kraftig på at direktør Erling Sæther i NHO logistikk og transport ytrer sin bekymring over at allmenngjøringen av godstransportavtalen vil ”virke mot sin hensikt” og at ”siste rest” av internasjonal transport vil forsvinne ut av landet. Foto: Tormod Magelssen

Den 1. juli er både norske og utenlandske sjåfører bundet av allmenngjøringen.

Det medfører at sjåfører som omfattes av vedtaket skal ha en minstelønn på 158,32,- pr. time. Forskriften sier også at sjåførene har krav på diettgodtgjørelse i henhold til norske myndigheters skattefrie sats.

For utlendingers del betyr det at minstelønnen gjelder ved f.eks kabotasjekjøring og ved flere tilfeller av internasjonal transport.

Det hele reguleres av Arbeidsmiljøloven §1-7 og berøres av EUs utstasjoneringsdirektiv.

Det er nettopp i det sistnevnte direktivet svakheten ligger.

Enkelt å omgå regelverket

NHO Logistikk og Transport har hele veien vært motstander av forslaget. Nå hevder direktøren, Erling Sæther, at effekten trolig blir den motsatte av hva lastebileierne og sjåførene ønsket.

Årsaken er at direktivet sier at allmenngjøringen bare kan gjøres gjeldende i de tilfeller der en internasjonal transportjeneste er avtalt med en mottaker av transporttjenesten i Norge.

Ifølge organisasjonen er åtti prosent av internasjonal lastebiltransport til og fra landet avtalt i utlandet.

Dette betyr at utenlandske transportører ikke er bundet av allmenngjøringen, mens norske transportselskaper hvor transporten er avtalt og betalt i Norge blir bundet.

Det kan igjen bety at siste rest av norske utenlandstransporter forsvinner fordi kjøpsbetingelsen vil bli endret i favør av utenlandsk transportbestiller.

Du kan lese hele NHO Logistikk og Transport sin kommentar her.

Hadde forventet mer respekt

Nå tordner Yrkestrafikkforbundet mot Sæther og hevder NHO ser det som sin oppgave å fortelle hvordan EUs utstasjoneringsdirektiv kan omgås. Forbundsleder Svein Furøy i YTF forteller i en pressemelding at han reagerer kraftig. 

Han sier at de i det minste hadde ventet at NHO ville hatt såpass respekt for ordningen at de anmodet medlemmene sine om å akseptere beslutningen som er fattet istedet for å anbefale dem å omgå den. Furøy ber om at Arbeidstilsynet, som skal håndheve allmenngjøringsforskriften, er på vakt mot omgåelser.

Bakgrunnen for kravet om allmenngjøring var å sikre rettighetene til utenlandske sjåfører i Norge. YTFs undersøkelser dokumenterte at 25 prosent av de utenlandske sjåførene tjener 8.500,- kroner eller mindre i måneden.
Bakgrunnen for kravet om allmenngjøring var å sikre rettighetene til utenlandske sjåfører i Norge. YTFs undersøkelser dokumenterte at 25 prosent av de utenlandske sjåførene tjener 8.500,- kroner eller mindre i måneden.

Denne saken ble første gang publisert 10/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017