Du kan få penger til å kjøpe lastebil

Enova gir støtte til kjøp av biogass-lastebiler

Biogasstankbil hos Fredrikstad kommunes prosessanlegg (Illustrasjonsbilde).
Biogasstankbil hos Fredrikstad kommunes prosessanlegg (Illustrasjonsbilde).
Sist oppdatert

Bedrifter som vil kjøpe tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner kan nå få investeringsstøtte av Enova.

Det har siden i sommer vært kjent at Enova snuste på et forslag om å gi støtte til slike biler på samme måte som de allerede tilbyr for hydrogenkjøretøy og elektriske kjøretøy.

I dag kom altså nyheten om at de vil utvide dette støttetilbudet til også å gjelde tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) som kan gå på biogass.

– Det har manglet gasskjøretøy med større motorer på det norske markedet. Nå er flere slike modeller på vei inn, og da åpner det seg muligheter for flere, for eksempel innen langtransport, til å ta i bruk biogass. Disse kjøretøyene koster mer i innkjøp enn tilsvarende dieselkjøretøy, så her ønsker vi å bidra tidlig for å få markedet i gang, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Støtte til stasjoner også

Ett av de store utfordringene i Norge er fyllestasjoner. I høst ble det kjent at Litra ville kjøpe 100 tunge kjøretøy som kan gå på biogass, men at de ville kjøpe enda flere biler om nettverket av fyllestasjoner bygges ut.

I dagens melding fra Enova fremgår det at det også kan gis støtte til bygging av selve fyllestasjonen.

- Det er derfor få steder å fylle biogass i dag, og for enkelte virksomheter som vurderer biogasskjøretøy kan derfor en ny fyllestasjon være en forutsetning for å kunne gjennomføre innkjøpet. I slike tilfeller åpner Enova for å støtte også bygging av fyllestasjonen. Slik gjør vi det mulig for flere transportører å kutte utslipp ved å ta i bruk gasskjøretøy og biogass, samtidig som vi støtter biogassinfrastruktur i samsvar med etterspørselen i markedet, sier Kvam.

Støttesatsen til innkjøp av kjøretøy avhenger blant annet av størrelsen på virksomheten, og er begrenset til inntil 40 prosent av merkostnadene for store virksomheter og 50 prosent for små. Støtten til fyllestasjon kan utgjøre inntil 40 prosent av merkostnadene, og Enova stiller krav om langsiktige bruksavtaler mellom flåteeieren og eieren av fyllestasjonen.

Kan du og din bedrift få støtte? Det kan du sjekke her.

Volvo hadde nettopp premiere for sine nye LNG-lastebiler tidligere denne måneden. En fugl har visket oss i øret at bilen vises for første gang offentlig i Norge på messen "Transport og Logistikk" i dag. Vi tipper de nettopp fikk noen gode salgsargumenter.