Er kampen vunnet?

Den nyeste helårsstatistikken viser en kraftig nedgang i transport med utenlandske lastebiler. Og norske biler øker.

Utenlandske lastebiler reduserte med 21,1 % tonnkilometer fra 2013 til 2014. Illustrasjonsfoto: Svein-Ove Arnesen
Utenlandske lastebiler reduserte med 21,1 % tonnkilometer fra 2013 til 2014. Illustrasjonsfoto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

TRANSPORT: SSB er relativt seint ute med den endelige fasiten for 2014, men tallene er desto hyggeligere.

Fra 2013 til 2014 sank godstransporten med utenlandske biler kraftig:

  • Ned 13,2 % godsmengde
  • Ned 21,2 % tonnkilometer

Tallene gjelder transport til, fra og i Norge.

I samme periode økte norske biler med 8,3 % godsmengde (tonnkilometer ikke oppgitt i sammenhengen her).

Nå skal det sies at 2013 var et år med spesielt høy aktivitet av utenlandske biler. SSB bruker dette som forklaring på det kraftige fallet, som dermed bringer de utenlandske tilbake på omtrent transportert mengde som årene 2010 til 2012.

For norske virksomheter, som har følt et stadig tøffere press utenfra, kan imidlertid de nye tallene indikerer et trendbrudd: At tøffere kontrolltiltak fra myndighetene og hardt arbeid fra transportørene omsider har gitt resultater.

Et poeng når man vurderer konkurransen fra utlandet og selv om det ikke ser sånn ut på E6: Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 3,0 % i 2014 (ned fra 3,8 % i 2013).

Grafikken under viser imidlertid en bekymringsfull endring i sammensetningen av de utenlandske aktørenes kjøring. Kabotasje øker, det samme gjør tredjelandskjøringen.

Det tyder kort sagt på stadig mer systematisk aktivitet på det norske markedet for dem som operer her.

Denne saken ble første gang publisert 09/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017