Allmenngjøring vedtatt:

Forbud mot sosial dumping!

YS og Yrkestrafikkforbundet (YTF) gleder seg over seier for sjåfører på norske veier. Kravet om allmenngjøring ble vedtatt i Tariffnemda i dag, og ny forskrift er under arbeid.

Kravet om allmenngjøring ble vedtatt av Tariffnemda. Det betyr at sosial dumping innen transportbransjen nå blir forbudt i Norge. Illustrasjonsfoto: Svein-Ove Arnesen
Kravet om allmenngjøring ble vedtatt av Tariffnemda. Det betyr at sosial dumping innen transportbransjen nå blir forbudt i Norge. Illustrasjonsfoto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert
- Vi kan ikke tillate at det drives rovdrift på sjåfører i Norge, uavhengig hvor de kommer fra, sier Svein Furøy, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Tormod Magelssen
- Vi kan ikke tillate at det drives rovdrift på sjåfører i Norge, uavhengig hvor de kommer fra, sier Svein Furøy, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet. Foto: Tormod Magelssen

- På tide! Med dette har vi vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-leder Jorunn Berland.

Tariffnemda har truffet vedtak om at det skal allmenngjøres. Vedtakets innhold offentliggjøres når protokollen er underskrevet.

Tillater ikke sjåførunderklasse

Bakgrunnen for kravet om allmenngjøring var å sikre rettighetene til utenlandske sjåfører i Norge. YTFs undersøkelser dokumenterte at 25 prosent av de utenlandske sjåførene som ble spurt, tjener 8.500,- kroner eller mindre i måneden. Dette står i grell kontrast til hva en norsk yrkessjåfør får betalt. YS og YTF ønsker å stoppe de uverdige sosiale forholdene en del utenlandske sjåfører utsettes for på oppdrag i Norge. Denne rovdriften fører også til stort press på lønnsvilkårene i bransjen, og den harde konkurransen fra de som gjør jobben billigere. I kampen om billigere transport utnyttes utenlandske sjåfører, samtidig som norske arbeidsplasser står i fare på grunn av den skjeve konkurransen.

- Vi kan ikke tillate at det drives rovdrift på sjåfører i Norge, uavhengig hvor de kommer fra, sier Svein Furøy.

YS og YTF tok initiativet

Det var opprinnelig YS og YTF som krevde allmenngjøring. LO/Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund har stått sammen med YS/YTF om kravene.

- Vi har tatt det første skrittet for å sikre gode arbeidsforhold for sjåfører i Norge. Nå starter arbeidet med å følge opp forskriften. Det er viktig at myndighetene og oppdragsgiverne påser at vedtaket etterleves, sier Jorunn Berland.

Fakta om allmenngjøring

Allmenngjøring innebærer at deler av en tariffavtale gjelder alle som jobber innen næringen, uavhengig om man er organisert eller ikke.

Les også:

Forbud mot sosial dumping

Tjener ned mot 5000 kroner i måneden

Gi dansk lønn eller mist kjøringen

Den fillipinske sjåføren på denne Dinotrans-bilen ble stengt inne i påvent av betaling for bergning. Han hadde en månedslønn på 680 euro. Nå blir det forbudt å lønne så dårlig når man kjører i Norge, uansett nasjonalitet. Foto: Tormod Magelssen
Den fillipinske sjåføren på denne Dinotrans-bilen ble stengt inne i påvent av betaling for bergning. Han hadde en månedslønn på 680 euro. Nå blir det forbudt å lønne så dårlig når man kjører i Norge, uansett nasjonalitet. Foto: Tormod Magelssen

Denne saken ble første gang publisert 11/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017