Gir flom-dispens fra kjøre- og hviletidsreglene

Ble du berørt av flommen her, kan du få dispensasjon.

Ble du berørt av flommen her, kan du få dispensasjon. Illustrasjonsfoto Svein-Ove Arnesen
Ble du berørt av flommen her, kan du få dispensasjon. Illustrasjonsfoto Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

På grunn av stengt veg på E39 mellom Vigeland og Lyngdal etter flom, har det vært vanskelig for transportnæringen som ferdes i området å overholde reglene om daglig kjøre- og hviletid.

Vegdirektoratet har derfor bestemt at sjåfører som har fått lengre daglig kjøretid på grunn av den stengte brua får dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Det skriver statens vegvesen i en pressemelding.

Berørte sjåfører kan kjøre 1 time og 45 minutter lengre enn hva kjøre- og hviletidsreglene tilsier.

Dispensasjonen gjelder med følgende begrensinger:

  • Det gis kun dispensasjon fra kravet om daglig kjøretid i den utstrekning at det kan kjøres 1 time og 45 minutter lengre enn kravene som følger av kjøre- og hviletidsforordningen artikkel 6.
  • Dispensasjonen gjelder kun i tidsrommet fra og med 9. oktober 2017 til og med 13. oktober 2017.
  • Ved en kontroll må det dokumenteres med utskrift e.l. at et eventuelt brudd på kravet om kjøretid skyldes omkjøring på grunn av at brua mellom Lyngdal og Vigeland på E 39 var stengt.

13. oktober ble E39 åpnet igjen og normal kjøring kunne gjenopptas.