- God avkastning på bilberging

Viking frykter ikke at flere vil skilles og at årsaken blant de som sliter med røde tall ofte er sammensatt.

Konserndirektør drift hos Viking redningstjeneste, Henning Børve Figenschou, mener at aktørene som sliter med røde tall ofte har en sammensatt virksomhet hvor bergingsvirksomheten kun utgjør en del av forretningen. Illustrasjonsfoto.
Konserndirektør drift hos Viking redningstjeneste, Henning Børve Figenschou, mener at aktørene som sliter med røde tall ofte har en sammensatt virksomhet hvor bergingsvirksomheten kun utgjør en del av forretningen. Illustrasjonsfoto. Foto: Frode Tellevik
Sist oppdatert

Vi har i forbindelse med artikkelen om "skilsmissen" blant bilbergere i Midt-Norge spurt Viking redningstjeneste hva de mener er årsaken til at så mange av underleverandørene sliter med røde tall i regnskapet.

Konserndirektør drift, Henning Børve Figenschou mener årsaken er det stikk motsatte av det Ann Kristin Fordal hevder i intervjuet.

For mens hun hevder bilbergere landet over må ha en bi-aktivitet for å subsidiere bilbergingsvirksomheten, tror Børve Figenschou det kan være bi-aktiviteten som fører til røde tall.

-Våre partnere har hatt og har en god avkastning på sin assistansevirksomhet. Mange av de aktørene som sliter med røde tall har ofte en sammensatt virksomhet hvor bergingsvirksomheten kun utgjør en del av forretningen.

Enkeltaktører kan også ha for høye kostnader, samt for tungt og dyrt materiell i forhold til den virksomheten de bedriver. Her forsøker vi å være en konstruktiv part slik at selskapene evner å organisere virksomheten i forhold til det markedet vi opererer i, sier han.

Viking redningstjeneste frykter heller ikke at flere vil følge Trondheim sitt eksempel og avslutte samarbeidet.

- Dette har vi ingen indikasjoner på, men vi kan naturligvis ikke utelukke det heller. Trondheim er selvfølgelig svært viktig for Viking og vi vil alltid etterstrebe å ha et ledende og konkurransedyktig assistansetilbud i regionen, uttaler Børve Figenschou.

Avhengig av solid nettverk

Avslutningsvis spør vi om Viking, på bakgrunn av de ni siste måneders erfaringer i Trondheim, har vurdert å være mer imøtekommende overfor sine underleverandører i fremtiden. Til det svarer konserndirektøren følgende:

- Viking har store ambisjoner i forhold til å videreutvikle assistansemarkedet i Norge og Norden. Vi er ledende i Norge og utfører i 2015 ca. 200 000 assistanser. I dette arbeidet må vi ha et kundeperspektiv slik at vi evner og gi alle våre kunder det til enhver tid beste produktet.

Dette innebærer at vi løpende vurderer alle våre tjenester, der iblant også våre avtaler med franchisetakere som skal levere sluttproduktet. Vi er naturligvis avhengig av et velfungerende, attraktivt og forretningsmessig solid nettverk av franchisetakere.

Det har Viking i dag og det skal Viking fortsette å ha også i fremtiden. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke vil fortsette å utfordre våre partneres driftsmodeller slik at de kan levere det produktet som våre kunder etterspør og er villig til å betale for.

Det er altså ikke noe generelt svar på ditt spørsmål og det vil således kunne hende at vi ikke kommer til enighet med enkelte aktører som ikke deler Vikings ambisjoner eller syn på det produktet vi skal levere også fremover.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Frode Tellevik

Denne saken ble første gang publisert 24/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017