Ny statistikk:

Godstransport på vei bedre betalt

Lastebiltransportørene har i snitt øket prisene med 1,7 prosent siste året, opplyser SSB. Men både distribusjon og lagring gjør det bedre.

Prisene på lastebiltransport stiger. Men stiger de nok? Illustrasjonsfoto: Haakon Førde
Prisene på lastebiltransport stiger. Men stiger de nok? Illustrasjonsfoto: Haakon Førde
Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå sin nyeste prisindeks for transport og lagring gjelder 1. kvartal 2015.

Endringen gjelder fra samme periode i fjor.

Den viser at totalindeksen for hva det koster å kjøpe på godstransport på vei har steget med 1,7 prosent. I følge SSB, er det spesielt fryste eller kjølte varer og tørrgods i bulk som trekker opp indeksen.

Men i en sektor som i utgangspunktet er knallhardt presset, kan 1,7 prosent neppe sies å være grunn til trampeklapp. Ser vi på konsumprisindeksen for samme periode, som altså sier noe om hva du og jeg privat betaler for matvarer og annet, er stigningen på 2,0 prosent.

Noe lysere kan vi derfor si at det står til med sektorene lagring og post- og distribusjonstjenester, som har økt prisene sine med henholdsvis 2,8 og 4,0 prosent siste år.

Noe av det mest interessante SSB beskrive med sin prisindeks, er likevel de lange linjene for pris på henholdsvis sjøtransport, lufttransport og godstransport på vei.

 

Se på disse kurvene: Vel er prisøkningen på veitransport (grønn kurve) temmelig slakk, og har vært det siden 2008.

Men det er antagelig å foretrekke fremfor jojo-priskurvene i sjøtransport (lilla kurve) og lufttransport med passasjerer (gul kurve).

Denne saken ble første gang publisert 26/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017