Henlegger 97 av 100 anmeldte dieseltyverier

Ekstrem henleggelsesrate betyr at "ingen" gidde å anmelde tyverier. Når blir den første dieseltyven lynsjet?

For få dager siden fikk vi et bilde og en tekst fra en leser. Han forteller at det her står to russere parkert i saks og fyller diesel fra 5 store plastkanner som ble levert av en norskregistrert Golf stv, under mye jobb for å skjule for omgivelsene hva som foregikk. Mens de fylte ventet Golf'en bak bensinstasjonen, og kom først fram igjen for å hente tomfatene. Mondeo'en til høyre med norske skilt var også involvert. 
Politiet ble varslet, men hadde ikke ressurser til å rykke ut i løpet av den halvtimen det stod på.
For få dager siden fikk vi et bilde og en tekst fra en leser. Han forteller at det her står to russere parkert i saks og fyller diesel fra 5 store plastkanner som ble levert av en norskregistrert Golf stv, under mye jobb for å skjule for omgivelsene hva som foregikk. Mens de fylte ventet Golf'en bak bensinstasjonen, og kom først fram igjen for å hente tomfatene. Mondeo'en til høyre med norske skilt var også involvert. Politiet ble varslet, men hadde ikke ressurser til å rykke ut i løpet av den halvtimen det stod på.
Sist oppdatert
Nylig kom vi over denne tralla på Svinesund. Med to gjemte dieseltanker og fullt tappeustyr var den på vei inn til Norge - og ingen har myndighet til å stanse den.
Nylig kom vi over denne tralla på Svinesund. Med to gjemte dieseltanker og fullt tappeustyr var den på vei inn til Norge - og ingen har myndighet til å stanse den.
De siste årene har vi sett flere typer av ulike varslingsmetoder. NLF lanserte i fjor høst et tilbud om avansert alarm.
De siste årene har vi sett flere typer av ulike varslingsmetoder. NLF lanserte i fjor høst et tilbud om avansert alarm.
For et par år siden fant politiet tilfeldigvis et vogntog med fem 1000-litere baki. Det er ikke veldig vanskelig å tenke seg hva de blir brukt til. Nå viser det seg at det omtrent er fritt frem for dieseltyver.
For et par år siden fant politiet tilfeldigvis et vogntog med fem 1000-litere baki. Det er ikke veldig vanskelig å tenke seg hva de blir brukt til. Nå viser det seg at det omtrent er fritt frem for dieseltyver. Foto: Foto: Politiet

Omfanget av dieseltyverier har trolig eksplodert de siste årene. Jeg skriver "trolig" fordi det er godt kjent, men det finnes få håndfaste beviser.

Tall fra Sverige viser at det stjeles 6 millioner liter diesel årlig. I Norge er sannsynligvis NLFs medlemsundersøkelse fra 2012 den beste kilden vi har. Organisasjonen kan vise at hele 64% av medlemmene har opplevd å bli frastjålet diesel, men at under halvparten (43%) anmelder tyveriene.

Vi har ofte pratet med lastebileiere som forteller at det har liten hensikt å anmelde.

Det er ikke så rart. Ifølge Politidirektoratets egne opplysninger var henleggelsen for dieseltyverier i 2012 på omkring 97%.

Frusterte ofre for tyverier har sågar ofte fått bekreftelse på anmeldelse samt henleggelse i samme konvolutt.

Politidirektoratet kan fortelle at de ikke har klare tall på anmeldte dieseltyverier, fordi slike tyverier ikke har en egen kode i politiets straffesakssystem, STRASAK.

Allikevel kan de formidle antatt anmeldte dieseltyverier.

Antatt anmeldte dieseltyverier 

  • 2008:  2
  • 2009: 31
  • 2010: 30
  • 2011: 55
  • 2012: 59

Svært høye mørketall

Det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor korrekte disse tallene er. Da tungt.no i 2009 tok en uformell ringerunde for å nøste i tips rundt dieseltyverier, måtte vi bare begrense oss. Etter tre timer i telefonen, hadde vi et tyvetalls saker på blokka. Når politiets statistikk viser 31 antatt anmeldte totalt for hele året, forteller det altså på ingen måte omfanget av tyverier. Det viser bare at få anmelder forholdet.

Les også: Dieseltyver herjer fritt

Når man så ser at antall anmeldte tyverier går opp de siste årene på tross av stadig mer bevisstgjøring av henleggelsesraten og kostnader forbundet med anmeldelsen, kan det dermed tolkes som at økningen i antallet reelle tyverier ( og ikke bare anmeldte) vil være drastisk.

Ettersom tyveriene foregår i forskjellige politidistrikt, er det heller ingen som har grepet tak i dette, og problemet fått i stillhet fått vokse seg større til det har nådd et punkt der det kan kalles organisert kriminalitet også i politiets termer.

For en tid tilbake stanset politiet to rumenske vogntog med utstyr for å stjele 9000 liter diesel. Hvorfor anmeldes ikke flere tyverier?

Om man ser bort fra den ekstreme henleggelsesraten alene, er det også slik at det ofte koster mer enn det smaker å anmelde et dieseltyveri. Tapt arbeidsfortjeneste dagen man anmelder tyveriet, samt likedan for eventuelle oppfølgingsmøter, avhør og eventuell rettsak vil i mange tilfeller overstige summen man vil få igjen.

Hva gjør dette med mørketallene, tro?

Nå forsøker man istedet å gå andre veier, som å innføre varslingssystem av typen "Lastebilsjåførenes nye supervåpen" eller "Sender deg sms om tanken tømmes"

... og hva gjør dette med folks rettsoppfatning?

Hva det gjør med folks rettoppfatning er klart nok. Vi husker Svanevik i Bergen som regelrett oppsøkte og tok med seg dieseltyvenes varebil etter fire tyverier på fire uker og en antall henleggelser. Kort tid etterpå sperret en annen fyr dieseltyver inn med hjullaster. Begge fikk klapp på skulderen av svært mange som har opplevd tyverier - og vanlige folk som er redd for det samme. Innerst inne forstår vi selv applausen. Kanskje ville vi gjort det samme selv?

Les også: Knuste rumenernes varebil

Samtidig går naturligvis politiet ut og fraråder enhver form for borgervern og selvtekt. De har en vanskelig oppgave.

Da vi nylig publiserte saken om "Tyverimaskinen" vi fant på Svinesund, turde vi ikke legge den ut før sjåføren var borte. Vi vil anta at sjåføren er vel vitende om ekstratankene under tralla. Men vi vet det ikke.

Et tenkt tilfelle er dermed at noen ser den positive feedbacken de som tidligere har stanset dieseltyver har fått og bestemmer seg for å ta saken i egne hender. Før eller senere vil det kunne lede galt avsted - uansett om sjåføren er skyldig eller ikke.

Jeg er redd vi er på vei dit.

Les også: Rumenske dieseltyver tatt

Tommy Svanevik anslo dieseltyveriene de hadde hatt i løpet av en måned til å ha kostet dem omkring 20.000-30.000 kroner. Han fikk nok og satte dieseltyvenes bil på en container til spott og spe.
Tommy Svanevik anslo dieseltyveriene de hadde hatt i løpet av en måned til å ha kostet dem omkring 20.000-30.000 kroner. Han fikk nok og satte dieseltyvenes bil på en container til spott og spe.

Denne saken ble første gang publisert 14/02 2014, og sist oppdatert 07/04 2017