Her er "oppskriften" Al Qaida ga for å bruke lastebil som våpen

"Metoden er særlig egnet for ensomme gjerningsmenn".

Sist oppdatert

Å bruke lastebil som rambukk og våpen er ikke noe nytt fenomen.

I 2010 ble en fremgangsmåte for å bruke lastebil som våpen illustrert i al-qaidas eget tidsskrift. I utgave nummer 2, 2010, av tidsskriftet «Inspire» fremgår det at "metoden er særlig egnet for ensomme gjerningsmenn". Fremgangsmåten er gjengitt i svenske dagbladet etter terroraksjonen i Nice i 2016.

Her er den oversatte «oppskriften»:

Velg din plass og tid med omhu. Sikt på de mest folketette plassene.(…) For å gjøre maksimal skade, må du komme opp i så høy hastighet som mulig, men allikevel beholde god kontroll over kjøretøyet slik at du får mest kraft og kan treffe så mange mennesker som mulig på første forsøk.(…)

Idealet er en plass med mest mulig fotgjengere og minst antall kjøretøy.(…) Om du har tilgang på håndvåpen, så ta det med slik at du kan avslutte oppdraget om kjøretøyet blir forhindret under angrepet. (…) Etter et slikt angrep anser vi det som veldig vanskelig å unnslippe uten å bli gjenkjent. Det skal derfor betraktes som en martyroperasjon.

Denne saken ble første gang publisert 10/04 2017, og sist oppdatert 12/04 2017