Dachser Norways nye terminal:

Høyere kvalitet og full kontroll på godsflyten

Med egen nyetablert terminal ved Vinterbro syd for Oslo oppnår Dachser Norway både høyere kvalitet og bedre kontroll på godsflyten sammenlignet med før da selskapet leide terminaltjenester av Bring. Et skår i gleden er imidlertid at Vegvesenet ikke godtar kjøring med 25,25 meters modulvogntog de siste 300 meterne fra Bekkevollkrysset til terminalen langs Nesoddveien.

Ordfører Thore Vestby i Frogn kommune (i midten) er svært glad for at Dachser har etablert seg i kommunen. Her sammen med adm. direktør Hans-Thomas Andersen i Dachser Norway AS (t.v.) og adm. direktør Finn Skovbo Pedersen i Dachser Nordic A/S.
Ordfører Thore Vestby i Frogn kommune (i midten) er svært glad for at Dachser har etablert seg i kommunen. Her sammen med adm. direktør Hans-Thomas Andersen i Dachser Norway AS (t.v.) og adm. direktør Finn Skovbo Pedersen i Dachser Nordic A/S.
Publisert Oppdatert
Også innvendig blir terminalen kontinuerlig videoovervåket slik at man kan følge godsflyten og sikre full kontroll over alle volumer. Dersom det skulle være et avvik i prosessen kan man i etterkant spole tilbake og finne årsaken til det.
Også innvendig blir terminalen kontinuerlig videoovervåket slik at man kan følge godsflyten og sikre full kontroll over alle volumer. Dersom det skulle være et avvik i prosessen kan man i etterkant spole tilbake og finne årsaken til det.
Den nye Dachserterminalen inneholder 1.100 kvm kontorarealer. De aller fleste medarbeiderne valgte å følge bedriften da de flyttet fra Havnelageret.
Den nye Dachserterminalen inneholder 1.100 kvm kontorarealer. De aller fleste medarbeiderne valgte å følge bedriften da de flyttet fra Havnelageret.

Dette er Dachser

Dachser ble grunnlagt av Thomas Dachser i Tyskland i 1930 og er i dag en av Europas ledende logistikkleverandører. Konsernet hadde i fjor en omsetning på 4,3 milliarder euro og fordelt på 315 avdelinger håndterte 21.000 ansatte nær 50 millioner forsendelser.

Virksomheten er organisert i tre forretningsområder; Dachser European Logistics (ca. 61 prosent av omsetningen i 2011), Dachser Air & Sea Logistics (ca. 26 prosent) og Dachser Food Logistics (ca. 13 prosent)

Her i landet har Dachser vært etablert siden 2005 da konsernet kjøpte den danske Haugsted-gruppen som omfattet det norske selskapet Conti-Nor AS Haugsted Norge. Dette selskapet skiftet navn til Dachser Norway i 2007 og er en del av Dachser Nordic A/S med hovedkontor i Hvidovre utenfor København.

Nå skal man likevel ikke tolke innledningen slik at Dachser var misfornøyd med terminaltjenestene de leide.

- Løsningen var imidlertid ikke bærekraftig dersom vi skulle fortsette å vokse og håndtere volumene våre med den kvaliteten som både våre kunder og vi selv fordrer. For to år siden besluttet vi derfor å se etter et sted å etablere en omlastingsterminal for å ta full kontroll på vår egen produksjon, forklarer Hans-Thomas Andersen, adm. direktør i Dachser Norway AS.

Mest gunstig sør for Oslo

Andersen forteller at de sammen med moderselskapet Dachser Nordic vurderte flere alternativer, men konkluderte raskt at en lokasjon sør for Oslo ville være mest gunstig. Årsaken er at deres inngående landeveistransporter i all hovedsak kommer sørfra, og at de dermed både ville kutte ned på transporttidene samtidig med at de internasjonale bilene ville slippe bomavgift inn i Oslo.

Dachser tok kontakt med Bulk Eiendom som er spesialister på logistikkbygg og med en rekke tomter i tilknytning til E6 fra Moss og nordover. Valget falt på en 11 mål stor tomt på Fossen Søndre, idyllisk plassert langs Nesoddveien helt innerst i Bunnefjorden og med kort avstand til E6.

Dimensjonert for fremtidig vekst

Første spadestikk ble tatt 6. januar i år med Bulk som byggherre. 15. juni overtok Dachser den nye terminalen og uken etter hadde man flyttet ut fra de tidligere kontorlokalene på Havnelageret i Oslo og var operative på Fossen Søndre.

- Vi har i ti år arbeidet med å legge til rette for at noen etablerer seg i dette svært sentrale området. Dachser er de første, så dette er på mange måter en milepæl for oss, sa ordfører Thore Vestby i Frogn kommune da han overvar den offisielle åpningen i midten av forrige måned.

Her disponerer nå Dachser ca. 1.100 kvm kontorlokaler og en 1.900 kvm stor omlastingsterminal med 26 porter. Bygningen er miljøoptimalisert på flere områder, både når det gjelder materialvalg og bruk av eksempelvis lyssensorer. Truckparken, bestående av to motvektstrucker og seks sniler, er naturligvis elektrisk og er levert av Jungheinrich som Dachser har en global rammeavtale med.

I den ene enden av bygningen er det et ubenyttet område med 20 porter som i dag disponeres av Bulk, men som relativt raskt kan tas i bruk av Dachser hvis - eller forhåpentligvis når - behovet er der.

Takket være tomtens størrelse er det enkelt for inngående vogntog å rygge inntil portene på baksiden av bygget. Det samme er tilfelle med distribusjonsbilene som rygger inntil på forsiden, i tillegg til at det også godt med plass til midlertidig parkering.

For tiden har Dachser Norway 38 ansatte, inklusive ti nye terminalarbeidere. I tillegg har Hans-Jørgen Zink (44) tiltrådt som ny spedisjonssjef med ansvar for det operasjonelle på den nye terminalen. Han har mer enn 20 års erfaring fra logistikkbransjen og kommer senest fra stillingen som Business Development Manager i DSV Road.

Hans-Thomas Andersen er svært tilfreds med både det høye faglige nivået på de nyansatte og at de aller fleste av selskapets øvrige ansatte valgte å følge selskapet ut av Oslo sentrum.

Opptil 30 biler pr dag

Dachser frakter stykkgods, partigods og delpartier på vei. En god del av transportene fra utlandet går direkte til norske mottakere, men mesteparten av godset som kommer inn går over terminalen. Volumene her kan variere fra tre til seks vogntog på rolige dager opp til nærmere 30 på de mest hektiske dagene.

Alt gods blir scannet med en gang det blir losset av linjebilene og deretter plassert på forhåndsdefinerte områder. Her blir det plukket opp av sjåførene på de fast innleide og Dachserdekorerte bilene som distribuerer til kunder ca. 100 kilometer ut fra terminalen. Via Oslofjordtunnelen kan Dachser selv distribuere i store områder på vestsiden av fjorden, i tillegg til at Osloområdet også kan dekkes fra denne retningen.

Resten av landet dekkes av samarbeidspartnere, hvorav Tollpost Globe er den viktigste.

Full kontroll selv

Med den nye terminalen fremhever Hans-Thomas Andersen betydningen av at de styrer hele produksjonen selv og på den måten oppnår maksimal utnyttelse på både linjebiler og nærtrafikkbiler. Det er også enklere å justere arbeidstiden på terminalen etter behov.

Selv om Dachser er store i internasjonal sammenheng, er de fortsatt relativt små her i landet.

- Det har vi en sterk ambisjon å gjøre noe med. Konkurrentene merker oss allerede og vil gjøre det enda sterkere fremover, hevder Andersen. ¬- Nå har vi tilrettelagt for vekst og inntatt en aggressiv holdning for å ta markedsandeler. For klare det må vi sikre at vi har god kvalitet på tjenestene. En av grunnene til at vi valgte å etablere en egen terminal var for å få full kontroll på alle prosesser. Med topp moderne utstyr vet både vi og kundene til enhver tid hvor godset befinner seg. Vi bruker selvfølgelig elektronisk POD og elektroniske opphentingsordre som sendes ut til sjåførene.

Dachser Norway benytter også konsernets egenutviklede og globale it-system Domino.

- Dachser har en klar filosofi på transparens i data. Alle skal kunne se alt. Informasjonen flyter over landegrensene slik at vi kan gi best mulig informasjon ut til kundene våre.

Konsernet er også svært bevisst på at også kunnskap overføres mellom land og regioner.

- Vi har et sterkt fokus på kvalitet og forbedringer. Dette er selvfølgelig spesielt viktig når det gjennomføres større organisasjonsmessige endringer, og da vi flyttet fikk vi hjelp av en rekke kollegaer fra både Danmark, Sverige og Tyskland med å kvalitetssikre de nye prosessene, sier Andersen.

Et annet element i arbeidet med kontinuerlige forbedringer er en kontinuerlig videoovervåking av terminalområdet slik at man kan følge godsflyten og sikre full kontroll over alle volumer som går over terminalen. Dersom det skulle være et avvik i prosessen kan man i etterkant spole tilbake og finne ut både hvor i prosessen dette skjedde og årsaken til det.

Foreløpig nei til 25,25

Mange av Dachsertransportene mellom de skandinaviske landene skjer med 25,25-meters modulvogntog. To slike erstatter som kjent tre konvensjonelle vogntog og gir både økonomiske og miljømessige gevinster. Denne vogntoglengden har i mange år vært godkjent i Sverige, mens den fortsatt prøves ut på utvalgte strekninger i både Danmark og i Norge. Her i landet må Dachser smertelig innse at modulvogntogene ikke har tillatelse til å kjøre de siste 300 meterne frem til den nye terminalen.

Årsaken er ifølge Andersen at Statens Vegvesen ikke har godkjent avkjøringen fra Nessetveien til Nesoddveien (Bekkevollkrysset) for modulvogntog. Resultatet er at modulvogntogene til Dachser må sette fra seg semien før krysset og kjøre singelbil de siste meterne frem, mens en egen trekkvogn må kjøre fra terminalen for å plukke opp trallen.

Andersen opplyser at de var klar over forbudet da de valgte lokasjon, men ble overrasket over at søknaden deres ble avslått i forbindelse med den siste utvidelsen av prøvestrekningene i fjor. Selskapet håper imidlertid på en snarlig løsning og er blant annet i dialog med NHO Logistikk og Transport om saken.

Bekkevollkrysset ligger bare 300 fra den nye terminalen, men Statens Vegvesen har ikke har godkjent avkjøringen til Nesodden for modulvogntog.
Bekkevollkrysset ligger bare 300 fra den nye terminalen, men Statens Vegvesen har ikke har godkjent avkjøringen til Nesodden for modulvogntog.