Ulovlig og trafikkfarlig:

Hvem har ansvaret for makedoneren?

Det bulgarske vogntoget som stakk av fra Svinesund og ble stoppet en måned senere i Sverige, kjørte for Freja Spedisjon, og granitten var lastet av Emmaboda Granit. Hva mener de om skandaletransportøren?

23 ton granitt lå helt usikret på kapelltralla! Foto: Göran Rosengren
23 ton granitt lå helt usikret på kapelltralla! Foto: Göran Rosengren
Sist oppdatert
Hadde jeg sett at han bare lukket kapellet og skulle kjøre uten å sikre, så hadde jeg aldri sluppet ham avgårde.
Kjell Torstensson, Emmaboda Granit

At Emmaboda Granits plassjef Kjell Torstensson ikke kontrollerte om sjåføren hadde førerkort og andre tillatelser i orden er forståelig, men hvordan kunne de la vogntoget kjøre derfra uten at det engang var forsøkt å sikre lasten på 23 tonn med granittblokker?

-Han ble lastet rett før lunsj, og da vi kom tilbake hadde han allerede kjørt, forklarer Torstensson.

Han henviser også at de leverer stenene ”fritt til kunde” og at det således ikke er selskapets ansvar hvordan lastesikringen gjøres og at de ikke ”overvåker” sjåførene. Av samme årsak har de derfor heller ikke noe særlig å sikre lasten med der det lastes. Det er sjåførens bord.

Ulykke?

Hva om det aktuelle vogntoget hadde mistet en av blokkene, og noen hadde blitt skadet, eller i verste fall drept? Hadde det da vært like enkelt å vise til at det ikke er selskapets ansvar?

-Nei selvfølgelig ikke. Hadde jeg sett at han bare lukket kapellet og skulle kjøre uten å sikre, så hadde jeg aldri sluppet ham avgårde, svarer Torstensson med ettertrykk.

Stadig flere selskap har nå noe utstyr tilgjengelig for å at dere gods skal kunne sikres tilstrekkelig, ofte i samarbeid med kundene ettersom det er en del av transportkostnadene. Et system med pallebytte er heller ikke uvanlig. Er det noe dere har fundert på tidligere?

-Nei, men nå forstår jeg at det er noe vi må ta opp, sier Torstensson.

Han forteller at politiet ringte dem samme dag som vogntoget ble stanset. Deretter tok Torstensson omgående kontakt med kunden i Danmark.

-Vi kommer til å fortsette dialogen med vår kunde, som igjen kommer til å gjøre det samme med danske Freja, avslutter Kjell Torstensson.

Hos Emmaboda Granit har man trolig lært seg en lekse, men hva tenker man hos speditøren Freja i Danmark?

Freja

Da vi kontakter Freja, som har hatt sin trailer hengende bak den aktuelle trekkvogna i ca. tre måneder, møtes vi av opprørthet da vi forteller om saken.

Ljupcho Dukandinovski er egentlig tysklærer. Foto: Göran Rosengren
Ljupcho Dukandinovski er egentlig tysklærer. Foto: Göran Rosengren

-Det er en trist historie, konstaterer Ulrik Rasmussen, administrerende direktør hos Freja.

Han forklarer hvordan deres rutiner for kvalitetssikring fungerer, samt hvilke krav som generelt stilles til de transportørene som leies inn av speditøren.

- Samtlige transportører må følge de reglene som gjelder i de landene der de kjører på oppdrag for Freja. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner for å se at våre krav etterleves, forklarer han.

At den bulgarske bilen stoppes med 23 tonn usikret granitt på tralla, opprører Rasmussen ytterligere.

- Etter våre avtaler skal transportørene alltid ha minst 20 spennband med seg i lastebilen. Om sjåføren ikke har det, skal han nekte å laste godset, sier Rasmussen.

Trekkvogna til den makedonske bileieren hadde bulgarske skilt, og var i dårlig forfatning. Foto: Göran Rosengren
Trekkvogna til den makedonske bileieren hadde bulgarske skilt, og var i dårlig forfatning. Foto: Göran Rosengren

Sagt opp

Rasmussens uttalelse går det knapt nok å misforstå. Det som muligens skulle kunne være et oppfølgingsspørsmål er hva som hadde hent dersom sjåføren faktisk hadde nektet å ta lasten? Hadde han i så fall vært velkommen tilbake til speditøren? Vi velger å spare det spørsmålet til en senere anledning.

I stedet spør vi om hva de kommer til å gjøre for å unngå lignende tilfeller i framtiden?

- I går (tirsdag /red. anm.) sa Freja opp avtalen med den aktuelle transportøren, ettersom det står veldig klart at de ikke har fulgt reglene. Videre har de ikke informert oss om problemene med lastebilen, førerkortet, det manglende sikringsutstyret, med mere, svarer Rasmussen.

Uoversiktlig

Det som gjør det hele uoversiktlig er derimot at transportselskapet det er snakk om, ifølge Ljupcho Dukadinovski, ikke har direkteavtale med Freja og dermed finnes det ingen avtale å si opp. Vi tolker det derfor som om det er Dukadinovski i egenskap av å være sjåfør, som ikke lenger får lov å kjørefor Freja.

Vi spør om hva de betaler transportøren? I den siste mailen svarer Frejas administrerende direktør at de ikke betaler noen penger til Imperial Shped, som Dukadinovski har kjøpt bilen av og formelt sett er ansatt hos. Og Ljupcho Dukadinovski hevder bestemt at han ikke har noen avtale med Freja.

Spørsmålet som blir hengende i lufta er hvem som sitter som mellomledd mellom Imperial och Freja? Får vi svaret på det spørsmålet, kan man kanskje ha større forståelse for at Freja ikke har full kontroll på hvem som faktisk frakter godset deres. Noe som kan føre til enda fler spørsmål.

Sjåføren valgte å stikke av fra Statens vegvesens kontrollplass på Svinesund. En måned senere er det sluttkjørt. Her monterer blinspektør Lars-Olof Tuvesson ved Helsingborg-politiet hjullås på den bulgarske trekkvogna. Foto: Göran Rosengren
Sjåføren valgte å stikke av fra Statens vegvesens kontrollplass på Svinesund. En måned senere er det sluttkjørt. Her monterer blinspektør Lars-Olof Tuvesson ved Helsingborg-politiet hjullås på den bulgarske trekkvogna. Foto: Göran Rosengren

Denne saken ble første gang publisert 29/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017