Kabotasjens utvikling i Norge

I 1993 skrev TransportMagasinet en liten notis om kabotasje. I dag kan vi fylle bladet om vi ønsker. Her er en kort tidslinje med enkelte av milepæl-sakene de siste årene.

Anneberg-saken i 2011 kunne blitt et gjennombrudd, men strandet grunnet svakheter i det juridiske arbeidet. Offisielt ble saken henlagt på grunn av kapasitetshensyn.
Anneberg-saken i 2011 kunne blitt et gjennombrudd, men strandet grunnet svakheter i det juridiske arbeidet. Offisielt ble saken henlagt på grunn av kapasitetshensyn. Foto: Faksimile TransportMagasinet
Sist oppdatert
Det begynte for vår del smått med en notis i 1993.
Det begynte for vår del smått med en notis i 1993. Foto: Faksimile fra SjåførMagasinet
I 2005 ropte svenskene varsko etter uklart regelverk etter at EU hadde diskutert saken i 10 år.
I 2005 ropte svenskene varsko etter uklart regelverk etter at EU hadde diskutert saken i 10 år. Foto: Fasimile TransportMagasinet.
Schenker og Transpohans ble begge anmeldt for brudd. Begge sakene er nå henlagte.
Schenker og Transpohans ble begge anmeldt for brudd. Begge sakene er nå henlagte. Foto: Faksimile TransportMagasinet.

1993

Første spede begynnelse i form av en notis. Her står det om systemet med cabotasje-tillatelser som nettopp er innført. Hvert nordisk land har 250 tillatelser som årlig kan deles ut. Hver tillatelse varer i to måneder og tillater et ubegrenset antall turer i den perioden. I Sverige har etterspørselen vært stor og en tredjedel var allerede delt ut. Både i Norge og Danmark var det så langt lunken, men stigende interesse. Ærlig talt - hva skulle vel utlendinger her å gjøre?

2005

Ny notis i TM der det fremkommer at kabotasje har vært diskutert i EU i ti år, at tolkningen er uklar og at lastebilnæringen svekkes når land med lavere kostnadsnivå kjører systematisk på det innenlandske marked. Sverige roper et varsko.

2011

Det som virkelig satte kabotasje - og da spesielt ulovlig kabotasje - på dagsordenen var Anneberg-saken i 2011.

Aksjonen var et resultat av intens jobbing fra redaksjonen i TransportMagasinet og NLF sammen med politiet, der vi blant annet overvåket både lasting av gass i Stavanger, fulgte bilene til Oslo og overvar lossingen, og det over flere dager. Politiet rykket ut og stanset transporten. Dette kunne bli prinsippsaken alle ventet på - men den ble henlagt i desember 2011. Offisielt grunnet arbeidskapasitet, men vi vet at også regelverket trolig var svakere enn man forutså. Derfor kom også det mye omtalte rundskrivet to år senere.

2012

Deretter fulgte en broket tid med mange eksempler. Ukentlig satte vi i redaksjonen og klargjorde regelverket til politiadvokater som aldri hadde hørt begrepet kabotasje, og som henla slike saker på løpende bånd. Girteka fikk sine første store bøter i hundretusenkroners-klassen og en rekke enkelttilfeller avdekket at det var nærmest var gått sport i ulovlig kabotasje. Fornyet oppmerksomhet kom da Bring ble stanset av kontrollørene på Voss etter at en transportør hadde kjørt fem lass på tolv dager.Konsernsjef Dag Mejdell fastslo at kabotasjekjøring ikke skal foregå i noen deler av konsernets virksomhet. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kalte saken for "uhørt» og lovte økte kontroller samme uke som Oslopolitiet henla Anneberg-saken på grunn av kapasitetsproblemer.

2013

NLF hadde stormøte om kabotasje og hevdet bransjen sov i timen. Like etter satte samferdselsminister Marit Arnstad igang jobben med å få en kabotasjerapport på bordet. De største organisasjonene ble med i en arbeidsgruppe som resulterte i vår første, store rapport. Den ble overlevert Solvik-Olsen i 2015 og bar preg av uoverensstemmelser i arbeidsgruppen. I september ble belgiske TranspoHans og Schenker anmeldt etter at førstnevnte utførte planlagt, kontinuerlig transport i Norge ved å kjøre fast medisiner fra Oslo til Bergen. Denne saken er også henlagt.

2014

Vegvesenet går bort fra å kontrollere planlagt kabotasje i påvente av at Samferdselsdepartementet skal presisere lovteksten.

2016

De store aktørene utnytter gråsoner, uklarheter og usikkerhet til det maksimale. Kabotasje er et forretningsomåde.

Fornyet oppmerksomhet rundt kabotasje kom da Posten ble tatt i 2012.
Fornyet oppmerksomhet rundt kabotasje kom da Posten ble tatt i 2012. Foto: Faksimile TransportMagasinet

Denne saken ble første gang publisert 30/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017