Ministeren vil ha svenske lysregler: Kan bli fritt frem for flere tusenmetere

Samferdselsministeren vil ha samme unntak fra regelverket som Sverige har.

Det er ikke bare for fest og morro at lys på bil er viktig. Det dreier seg mest om trafikksikkerhet og arbeidsmiljø. Sverige har hatt særregler. Nå kan vi også få det. Foto: Frode Tellevik.
Det er ikke bare for fest og morro at lys på bil er viktig. Det dreier seg mest om trafikksikkerhet og arbeidsmiljø. Sverige har hatt særregler. Nå kan vi også få det. Foto: Frode Tellevik.
Sist oppdatert

Nå kan det bli svensketilstander på billys. Samferdselsdepartementet har nemlig gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå nye, mer fleksible regler for ekstralys på bil.

- Flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lysteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

I klartekst står det i et oppdragsbrev sendt til vegdirektoratet at de ønsker å fjerne begrensningen i kjøretøyforskriften §28-1 nr. 4.9 om å om å frita biler fra det gjeldende kravet til maksimalt antall fjernlyslykter og maksimal tillatt lysstyrke.

Dersom vi leser forskriften ser vi at det gjelder N3- og M3-kjøretøy. Altså går lastebiler over 7,5 tonn inn under ønsket om regelendring.

I en årrekke har Norge fulgt EU-regler på området. Disse reglene setter blant annet begrensninger på 480 lux.

Transportbransjen har lenge ønsket de samme særeglene som Sverige har og det er nettopp dette som er noe av argumentasjonen fra samferdselsdepartementet.

I dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene. Sverige har imidlertid fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold, og har et mer fleksibelt regelverk.

– Det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige. Vegdirektoratet er derfor bedt om å sende forslag til endring av kjøretøyforskriften på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig. Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil, og begrensningene i lysstyrke fjernes, sier Solvik-Olsen.

Ønsker nye lysregler velkommen

- Rent umiddelbart vil jeg si at jeg ønsker dette velkommen, forteller Kenneth Holm Vestby ved utekontrollen hos Statens vegvesen. Det er jo først og fremst en oppmykning på markeringslys og flere tusenmetere dette vil dreie seg om. Jeg er positiv til dette, avslutter Holm Vestby.

Et lux-problem

Dette er dagens gladmelding, synes tungt-redaktør, Svein-Ove Arnesen
Dette er dagens gladmelding, synes tungt-redaktør, Svein-Ove Arnesen

Kommentar fra tungtredaktøren: Vi husker tidlig nittitall. Volvo måtte redusere lysstyrken på FH-bilene solgt til Norge. Nyinnførte regler begrenset den gang luxen til usle 360 og sjåførene satt igjen på sine lyssky arbeidsplasser.

Dermed var spetakkelet i gang. I Sverige hadde man ingen slike restriksjoner den gangen heller. - Nei. En sånn lov har vi aldri hørt om, og om den skulle finnes er det ingen i Sverige som ville brydd seg. Heia Norge! Sa svenskene til oss. I Norge satt sjåførstanden igjen og forsøkte å henvise til arbeidsmiljøloven. Som om det hjalp. Med tiden kom Xenon-lysene som ga bedre lys innen samme begrensning og lux-begrensningen ble økt til dagens 480. Allikevel har det vært langt igjen til svenske tilstander.

Nå kan det endelig være lys i tunnelen for arbeidsplassen til tusenvis av yrkessjåfører. Han overrasker stadig, denne samferdselsministeren vår.

Vil du ha flere lysende historier? Tegn et abonnement på TransportMagasinet.