Kan ikke lenger utvise lovbrytende sjåfører

UDI omgjør tidligere utvisningsvedtak.

Politiet har fulgt en rekke sjåfører til flyplassen. Fremover er det ikke like lett å utvise sjåfører som kjører her regelmessig. Foto: Svein-Ove Arnesen
Politiet har fulgt en rekke sjåfører til flyplassen. Fremover er det ikke like lett å utvise sjåfører som kjører her regelmessig. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

De siste årene har en rekke utenlandske sjåfører blitt utvist av landet etter for eksempel grove brudd på kjøre- og hviletid.

Nå er det slutt på denne praksisen. Iallefall til en viss grad.

Yrkessjåfører som regelmessig er på transportoppdrag i Norge skal i følge en ny vurdering fra UDI anses for å ha midlertidig oppholdstillatelse. Tungt.no sitter på dokumentasjon som viser dette. Dermed omfattes de av utlendingsloven §112 og har oppholdsrett i landet.

Har man midlertidig oppholdsrett i landet er det igjen knyttet vilkår til når man kan utvises. Det går på strafferammen for hvilket brudd man gjør. Dersom man bryter mot forhold som har en strafferamme på mer enn 1 års fengsel, kan man utvises.

De aller fleste brudd som utenlandske sjåfører er involvert i, går dog på forhold regulert i vegtrafikklovens §31 og overtredelser her kan straffes med bøter eller fengsel INNTIL 1 år.

Dermed er ikke lenger vilkårene for utvisning til stede.

UDI omgjør tidligere vedtak

En som har jobbet mye for utenlandske sjåførers rettigheter, er advokat Patrick Lundevall-Unger.

- Jeg har jobbet for denne saken i mange år og føler at norsk praksis er hårreisende, forteller advokat Patrick Lundevall-Unger. Foto: Privat
- Jeg har jobbet for denne saken i mange år og føler at norsk praksis er hårreisende, forteller advokat Patrick Lundevall-Unger. Foto: Privat

Til tungt.no forteller han at han lenge har kjempet for denne saken og at den vil ha stor betydning i tiden fremover. - Det står jo en rekke saker i kø, forteller han og viser til et fersk eksempel der en slovakisk sjåfør i fjor ble utvist etter å ha blitt stanset på Håbakken kontrollstasjon med grove brudd på reglene om døgnhvile. Sjåføren fikk et forelegg på 14.000 kroner og ble utvist.

Det er UDI som fatter vedtakene om utvisning og advokat Lundevall-Unger forteller at dette vedtaket nå er omgjort etter hans klage og at sjåføren ikke lenger er utvist fra Norge.

- Både i dette tilfellet og i flere andre, er sjåførene kastet på glattcelle i påvente av utreisen. Jeg mener man bryter lovverket også her og synes det er hårreisende at UDI, politi og påtalemyndighetene mener de har hjemmel for dette. - Jeg har kjempet for denne saken i en årrekke og er svært glad for UDIs avgjørelse, sier Lundevall-Unger. Nå forventer han at UDIs vurdering fremover vil bli fulgt opp i praksis.

Politiet ønsker utvisningsvedtak

I enkelte tilfeller vil politiet kunne frata sjåføren førerrett i Norge. Men det er ikke grunnlag i alle saker og det er ofte for relativt korte perioder at førerretten tapes.

Etter hva tungt.no erfarer, kan heller ikke sjåfører som gjentatte ganger bryter lovverket utvises på dagens grunnlag. Fra politiets side får tungt.no opplyst at de på sin side ønsker at UDI igjen skal se på problemstillingen. Politiadvokat Arne Fjellstad forteller at spesielt sjåfører som regelmessig bryter vegtrafikklovens bestemmelser utgjør et så stort faremoment i trafikken at politiet ønsker å få på plass et utvisningsvedtak.

Denne saken ble første gang publisert 13/06 2018, og sist oppdatert 18/06 2018