Kan lastebilprodusentene sjekke manipulering?

Alle moderne lastebiler er i dag koblet opp mot en datamaskin som overvåker kjøretøyet og innhenter informasjon. Hvorfor oppdages ikke de manipulerte kjøretøyene?

Foto: Foto:Proffs
Sist oppdatert

Ettersom det er velkjent at fartskriveren manipuleres ville det kanskje være naturlig om lastebilprodusentene foretok noen stikkprøver. Ikke minst ettersom en bil med dette utstyret kanskje ruller mer enn 100.000 km lenger enn hva telleren viser.

Det vil jo påvirke avtaler mellom verkstedet og transportøren. Og hva med leasingavtaler?

Proffs har stilt spørsmålet til DAF, Scania og Volvo.

DAFs presssjef, Rutger Kerstiens, forteller at alle kjøretøyene fra dem er plomberte ved levering og har et 100% sertifisert skriversystem. Om et DAF-verksted fastslår at skriveren er manipulert, vil kontrollen av bilen bli underkjent. - Dette vet våre kunder og rapporter om manipulerte skrivere fra våre verksteder er nær null, avslutter Kerstiens.

Både Scania og Volvo bekrefter at det godt lar seg gjøre fra deres side å avlese kjøretøyets data, men at det reguleres av avtalen mellom kunden og selgeren samt lovverket. På Scania i Södertälje forklarer de at de bare får lov til å koble seg opp mot de som har kjøpt en slik tjeneste og aktivert sin Communicator.

- At en manipulert Kitasgiver skulle kunne monteres i produksjonen her på Södertälje høres ikke troverdig ut. Vi stoler på våre underleverandører, sier kommunikasjonsansvarlig hos Scania, Peter Kaméus.

Volvo forteller at informasjon kan gis til politi og myndigheter på begjæring, og at dette vil bli tatt stilling til i ethvert tilfelle. Alle er naturlig nok mot all form for manipulering av tjenester og produkter som gjør at de ikke virker etter intensjonen. - Velger man å se bort fra dette, er risikoen stor for at garantien opphører, forteller Jan Strandhede. Han er presseansvarlig hos Volvo i Sverige.

Dette betyr uansett at det er praktisk mulig for produsentene å gå inn på lastebilens datasystem, men at lovverket og avtaler forhindrer det.

Samtidig er manipulasjon av en lastebil noe som må tas med nettopp lastebilprodusentene. Det er de som selger et produkt som er tuklet med. Spørsmålet som ikke kan gis noe offentlig svar er hvorvidt de tross lover og regler allikevel foretar en og annen stikkprøve for selv å få en oppfatning om situasjonen.

Fra de bilene som er stanset i Norge de siste par årene, husker vi at det i ett tilfelle har dreide seg om en MAN, mens det iallefall to andre har vært Volvoer. Alle er av nyere dato, enten 2013 eller 2014-modeller.

Denne saken ble første gang publisert 31/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017