Trafikk:

Kollektivfelt til besvær på E6

I Nøstvettunnelen er krabbefeltet «stjålet». Her er forklaringen på kollektivfeltboomen på E6 nord og sør for Oslo.

Illustrasjonsbilde: Problemet med Nøstvettunnelen kan være når rask trafikk tar igjen tungtrafikk som normalt skulle brukt krabbefeltet.
Illustrasjonsbilde: Problemet med Nøstvettunnelen kan være når rask trafikk tar igjen tungtrafikk som normalt skulle brukt krabbefeltet. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

De fleste som bruker E6 til, fra og gjennom Oslo har mest sannsynlig registrert den voldsomme boomen i nye kollektivfelt nå i vinter.

Men kanskje ikke hvorfor det er slik?

Helt presis går feltene på strekningene Nøstvett-Klemetsrud i sør og Hvam-Karihaugen i nord. Her er info fra vegvesenet da de ble påbegynt.

Og svaret er rehabiliteringen av Brynstunnelen. En liten propp altså, men med store ringvirkninger.

Kollektivfeltene er derfor midlertidige – men som i dette tilfellet betyr minst to år, kanskje fire.

Som en fortørnet leser påpeker, virker det likevel helt meningsløst å «stjele» krabbefeltet i nordgående løp på Nøstvettunnelen.

Trafikkfarlig

- At man gjennom den tunnelen skal ha et kollektivfelt som ligger der fullstendig ubrukt er hinsides all fornuft. Det strider mot min sunne fornuft når jeg må ligge i midtfeltet og krabbe opp der i 40 km/t og feltet på høyre side ligger der helt ubrukt.

Jeg har også sett et par episoder som fort kunne blitt alvorlige pga. at ikke høyre felt kan benyttes av tungtransport, sier vår leser.

Han har også tatt kontakt med Statens vegvesen om saken. De svarer:

Bussen har prioritet

«Grunnen (...) er at bussen skal få høyest prioritet og vi skal legge til rette for at bussen skal bli et konkurransedyktig fremkomstmiddel i forhold til bil. Derfor er det viktig at kollektivfeltet forbli fri tilgjengelig for bussen som kollektiv transportmiddel. Hverken drosje eller elbiler har lov å bruke kollektivfeltet på denne strekningen med samme begrunnelsen.»

«Det at det kjører alt for få busser i kollektivfeltet skyldes at denne strekningen ikke har hatt bussforbindelser fra, før og at vi har i samarbeid med Ruter startet opp en ny busslinje som går langs E6 inn fra Tusenfryd til Ryen, som et bra alternativ for bilistene.» 

«Når det gjelder bruk av krabbefeltet for lastebilene så har vi prioritert fremkommeligheten for bussen høyest på denne strekningen. Ellers oppfordrer vi lastebilsjåførene til å unngå kjøringen inn til Oslo midt i rushtiden, hvis det er mulig. Vi håper at du kan akseptere vår begrunnelse for hvorfor vi gi bussen så høy prioritet, selv om det medfører at kollektivfeltet er lite i bruk som du sier.»

Men det er ikke et svar vår leser er fornøyd med.

Alternativer?

- Nei, jeg kan ikke se noen grunn for kollektivfelt opp Nøstvettunnelen, sier han til Tungt, og mener bussene fra parkeringsplassen ved Tusenfryd kan kjøre gamle E6 opp til avkjøringa til Langhus. 

- Ved å tviholde på en bussfil opp tunnelen som står der fullstendig ubrukt skaper man i stedet et kjøremønster som kan være direkte farlig.

Tungts kommentar:

Her i Tungt.no synes vi heller ikke svarene fra vegvesenet er spesielt gode.

Det er for det første svært få busser på denne ruten ifølge Ruters tabeller. En håndfullbusser i rushtiden om morgen og ettermiddag - kanskje under 20 busser totalt. Det gir ekstremt lav kapasitetsutnyttelse på dette arealet.

Det er for det andre heller ikke da, i rushtiden når det er kø, at det nye nye kjøremønsteret skaper farlige situasjoner.

I resten av døgnet er det derimot betydelig fare når hastighetsforskjellene blir store. Når trafikk som har kommet motorveisystemet E6 fra sør plutselig tar igjen saktegående tungtransport opp bakkene i tunnelen - i midtfeltet.

- Hvorfor ikke la bussene kjøre på gamle E6 til Langhus-avkjøringen, som vår leser foreslår? Eller gjøre bussfeltet tidsbestemt til rushtiden når det faktisk benyttes av busser?

Denne saken ble første gang publisert 18/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017