Kommentar: Gullet i norsk godstransport

Det virkelige gullet i norsk godstransport ligger i de sterke, men uformelle og oftest lite synlige avtalene mellom samarbeidende lastebileiere.

Nome Containerservice består i dag av tre generasjoner Torsberg. Her sammen med lastebilene de startet sin karrierer med i bedriften. Fv. daglig leder Jan Vidar Torsberg med en Volvo F12 fra 1994, Marius Torsberg med sin nye Scania S730, og Tor Åge Torsberg som startet det hele med en brukt Volvo F88 fra 1975. LES HELE SAKEN I TRANSPORTMAGASINET 2/18. Foto: Frode Tellevik
Nome Containerservice består i dag av tre generasjoner Torsberg. Her sammen med lastebilene de startet sin karrierer med i bedriften. Fv. daglig leder Jan Vidar Torsberg med en Volvo F12 fra 1994, Marius Torsberg med sin nye Scania S730, og Tor Åge Torsberg som startet det hele med en brukt Volvo F88 fra 1975. LES HELE SAKEN I TRANSPORTMAGASINET 2/18. Foto: Frode Tellevik
Sist oppdatert

KOMMENTAR: Norske lastebileiere har tilsynelatende mye mindre næringsmakt enn de skulle hatt.

Svakheten vises årlig i våre oversikter over bransjens omsetning og inntjening. I gjennomsnitt (Obs - gjennomsnitt!) tjenes det svært lite penger i bransjen.

Problemet: De mellomstore som mangler

Nome Containerservice AS

Transportselskapet med kontoradresse i Lunde i Telemark ble etablert for 35 år siden av Tor Åge Torsberg (70), og eies i dag 50/50 av Tor Åge og Jan Vidar Torsberg (45). Sistnevnte er daglig leder. Bedriften sysselsetter 18 fast ansatte (pluss fire deltid og fire på tilkalling), og de siste årene har omsetningen ligget stabilt og lett økende opp til 29 millioner kroner (2017). Utleie av containere er fortsatt en stor del av driften, bla. er 300 søppelcontainere leid ut i kommunen. Bedriften er NLF-medlem.

Familiebedriften. Bak fra venstre Jan Vidar Torsberg, Reidun Torsberg og Tor Åge Torsberg. Foran Hanne Torsberg og Ingrid Torsberg. Foto: Frode Tellevik
Familiebedriften. Bak fra venstre Jan Vidar Torsberg, Reidun Torsberg og Tor Åge Torsberg. Foran Hanne Torsberg og Ingrid Torsberg. Foto: Frode Tellevik

I hvert fall gjør det det om man tar i betraktning den helt avgjørende posisjonen lastebilene har i næringskjeden mellom vareprodusent og varekjøper. For det finnes intet alternativ til lastebil i dag. Det burde gi et svært godt forhandlingsgrunnlag.

De to største problemene er derfor hard konkurranse, ikke minst fra utlandet. Og dessuten den svake strukturen på lastebileierne i Norge:

For vi har tusenvis av små og litt større transportører. Og vi har noen få store. Men vi har svært få ekte mellomstore bedrifter.

Sand, grus og pukk

Det er disse mellomstore som i stor grad mangler for å få en godt balansert næringsstruktur med passe mengde små enheter, mellomstore enheter og store enheter.

For grunnlaget for et velfungerende næringsliv er som regel akkurat som et godt byggefundament, man skal ha passe fordeling av sand, grus og pukk. Det er de mellomstore bedriftene som som skal ha rollen med å være den naturlig bufferen mellom de bøllete svææære bedriftene, og de bedriftene som er alt for små til å kunne stå imot bøllefakter på egen hånd.

Og ikke nok med det: I dag har jo de store prisfastsetterne, de hel og halvstatlige gigantene, mer eller mindre konkurrert hverandre i senk.

Men – så var det her en dag jeg ropte «Eureka! Selvfølgelig!» da jeg leste gjennom en artikkel til neste utgave av TransportMagasinet.

Vår mann Frode Tellevik har vært på besøk hos Nome Containerservice AS i Telemark. Og her finner du et avsnitt som sier det meste:

Samarbeid

Så snart en av bilene har levert sitt elementlass, ringer Jan Vidar Torsberg en av sine gode samarbeidspartnere for å finne returlass. Han har nemlig stor tro på vennskap og samarbeid i transportbransjen.

- Jeg tror det er sånn det må være, for at alle skal ha det bra. Hvis jeg går inn og tar kjøring fra andre på pris, tjener jeg jo mindre enn om vi kan hjelpe hverandre og bytte lass av og til, konkluderer han.

Nome Containerservice bytter flest lass med Cato Rekanes i Bø, som blant annet har kjøring på Systemblokk. O Hansen & sønner på Karmøy har de også samarbeidet med i over 15 år.

- Der laster vi faste returlass østover. Videre har du FC Transport, Arne Thorsen, Tipp Transport, Transportservice, System Trafikk og Tipp Frakt, for å nevne noen. Helge Berg i sistnevnte selskap har vi samarbeidet med siden 1994. Og ikke glem Ørjan Orra i Bergen. Der samarbeider vi veldig mye. Vi har vært både heldige og flinke for å få til det gode samarbeidet med så mange dyktige transportører, mener Jan Vidar.

Hvis jeg går inn og tar kjøring fra andre på pris, tjener jeg jo mindre enn om vi kan hjelpe hverandre og bytte lass av og til
Jan Vidar Torsberg

Et så bredt kontaktnett kommer ikke av seg selv. En stor årsak er nok at både Tor Åge og Jan Vidar er kjente fjes etter noen tiår ute på landeveien.

Artikkelen kan du glede deg til i neste TransportMagasinet! Ikke abonnent? KLIKK HER.

Det skjulte gullet i norsk godstransport

Norsk godstransport har faktisk temmelig mye slikt gull liggende ute i bedriftene. Det er bare så sjelden det snakkes om det, og så sjelden det er synlig:

For dette er samarbeid i forskjellige typer nettverk og utvekslinger, bygget opp stort sett over lang tid og tuftet på uformelle relasjoner.

Dette er kontakter som ligger i det store spennet som går fra å lete i telefonkatalogen etter noen som kjører, ringe til noen man har truffet før – og til de tradisjonelle transportsentralene. Kort sagt folk som «kjenner hverandre på gangen», som med ett blikk ser hvem som er hel ved og hvem man skal styre unna.

Det er disse nettverkene som i praksis veier opp for de manglende mellomstore transportbedriftene i Norge. Og i disse nettverkene ligger det stor makt – og som kanskje kan utnyttes enda bedre.

Har du et godt nettverk du vil fortelle om? Hvem som er med og hvorfor det fungerer? Send meg eller Frode en mail: [email protected] eller [email protected]