Veiprising - har bilimportørene glemt godstrafikken?

Kommentar: Stortinget skal om kort tid vurdere prinsippet veiprising. Bilimportørenes forening har derfor gjort en spørreundersøkelse med lovende resultater, men synes å ha glemt at det finnes stadig mer annet enn privatbiler på veien. Ikke minst gods.

Dagens bompengesystemet er basert på steinalderfilosofi. Veiprising bør tas i bruk snarest, før også det prinsippet er gått ut på dato, mener TM-redaktøren.
Dagens bompengesystemet er basert på steinalderfilosofi. Veiprising bør tas i bruk snarest, før også det prinsippet er gått ut på dato, mener TM-redaktøren. Foto: Egil Nordlien/Arkiv.
Sist oppdatert

Helt alminnelig teknologi som er i bruk nå kan sende dagens bompengesystem på skraphaugen.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) sendte derfor i formiddag ute en pressemelding med resultatene fra en spørreundersøkelse rundt veiprising. Den kommer i riktig tid til at Stortinget skal vurdere om det skal utredes.

Vinklingen fra importørene er at veiprising, underforstått et GPS-basert system som logger hvor og når du kjører, kan bli fremtidens bilavgift.

Veiprising kan helt eller delvis erstatte de store summene vi nå betaler ved blant annet kjøp av personbiler og varebil, samt bruksavgifter som bompenger for oss alle.

Bompenger mest upopulært

Og resultatene er artige. 53 prosent mener veiprising bør erstatte dagens bilavgifter. Kun 8 prosent mener at det nåværende avgiftssystemet er bedre, mens 22 prosent mener veiprising ikke bør innføres av hensyn til personvernet.

- Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over at så mange er positive til veiprising, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening i pressemeldingen.

- Det har ikke vært noen bred debatt om dette spørsmålet ennå, men folk virker veldig opplest på saken. Det er svært få som ikke har tatt stilling til temaet.

Stort sett de fleste skjønner likevel poenget med at vi har bilavgifter. Kun 17 prosent av de spurte mener vi ikke bør ha bilavgifter i det hele tatt. Resten av folket er imidlertid også ganske enige i at dagens bilavgifter for høye.

Det er bompenger som er den mest upopulære bilavgiften. 71 prosent mener denne er for høy i dag, mens 59 prosent mener engangsavgiften på nye biler er for høy.

– Dette må være et viktig signal til Stortinget som i februar skal vedta om veiprising skal utredes eller ikke. Spørsmålet er veldig komplisert, avslutter Andresen.

Men har de glemt godsbompengene?

Så langt vel og bra. Bortsett fra at det neppe er vanskeligere enn man gjør det til. Man betaler for presis den andelen man har brukt, ikke en tilfeldig punktpassering. Resten av parameterne, biltype, utslipp, geografi, klokkeslett, årstid, luftkvalitet og vei-eier etc. er akkurat de samme, bare at måten man gjør det på er mye smartere og mer presis en bomstasjoner.

Men det er noe vesentlig som mangler her. Bilimportørenes Landsforening er en interesseorganisasjon for ALLE bilimportørene. Også lastebilimportørene, hvis kunder er norsk godstransport på vei, som leverer mat, bensin og husholdningsartikler mm. til norske bilister.

Dette hadde vært en utmerket anledning til også å spørre profesjonelle bileiere og sjåfører om veiprising - samtidig som man bevisstgjør den norske befolkning om at avgifter kommer i mange forkledninger.

Bompenger - og veiprising - slår direkte inn på lommeboka til den norske forbruker når hun og han forbruker. Høye bompenger betyr dyrere matvarer og bensin.

MEN: Presis og riktig veiprising vil vær til alles fordel. Man kan skreddersy transporten til formålet og man har bedre virkemidler til å slå ned på dagens unnasluntrere. En viss andel utenlandske transportører frakter i dag norsk gods på norske veier og gir blaffen i å betale bompenger. En ørliten andel av den "gevinsten" kommer kanskje muligens norske forbrukere tilgode i form av lavere priser på enkelte varer, men går stort sett i lommene på øvrige ledd i kjeden - fordi det setter urettmessig og usunt press på norske transportpriser.

Kan vi få veiprising i nær fremtid?

Det burde ikke være umulig i hvert fall - bortsett fra tregheten i politikk og byråkrati da. Teknologien eksisterer. De aller fleste faginstanser er positive, inklusive Datatilsynet.

Den eneste virkelige og begrunnede motstanden mot veiprising jeg har registrert ute i det politiske landskapet er FrPs innstilling. Og om jeg har skjønt rett, er det ikke fordi de er engstelige for teknologien, men fordi de er engstelige for at norske politikere vil misbruke teknologien (og da ikke ved krenking av personvern, men som nok en avgiftsku man kan melke når ingen merker det).

Og nå som vi ser effekten av obligatorisk bombrikke på tunge kjøretøy, men uten tilstrekkelig sikring av at utenlandske konkurrenter betaler, så kan vi for så vidt skjønne bekymringen. Og etter skjevfordelt prisøkning i bom- og ferjereform på Autopass.

Men likevel - dagens bomsystem er så til de grader basert på steinalderfilosofi at det kan vel ikke bli verre ved å ta i bruk teknologi vi allerede bruker til alt annet?

Haakon Førde, redaktør i TransportMagasinet og Logistikk & Ledelse