Studie viser:

Lange vogntog er innblandet i færre alvorlige ulykker

Vogntog med en totallengde mellom 18,76 og 25,25 meter er mer miljøvennlige enn kortere "europeiske" vogntog. Forskning ved Chalmers Tekniska Högskola i Sverige viser nå at de også er minst like sikre i trafikken. I Sverige pågår det nå forsøk med enda lengre vogntog.

En studie fra Chalmers Tekniska Högskola viser at de lengste vogntogene er innblandet i færre ulykker enn de som har "normal" lengde.
En studie fra Chalmers Tekniska Högskola viser at de lengste vogntogene er innblandet i færre ulykker enn de som har "normal" lengde.
Sist oppdatert
Mange tror at de lengste vogntogene er mer ulykkesutsatt, men det ser ut til å være en sannhet med modifikasjoner. 
Illustrasjonsfoto.
Mange tror at de lengste vogntogene er mer ulykkesutsatt, men det ser ut til å være en sannhet med modifikasjoner. Illustrasjonsfoto.
En ny studie viser at den lengste vogntogene er innblandet i færre alvorlige ulykker enn de som er kortere. 
Foto: Tommy Holl
En ny studie viser at den lengste vogntogene er innblandet i færre alvorlige ulykker enn de som er kortere. Foto: Tommy Holl

Tillatt lengde på vogntog i Sverige er maksimalt 25,25 meter. I de fleste land i Europa ligger maksimallengden 18,75 meter (16,5 meter for semitrailerkombinasjoner), men med noen unntak her i Skandinavia. I Norge er det jo som kjent 17,5 meter for semitrailerkombinasjon, og 19,5 meter for bil og slepvogn.

I tillegg kjøres det jo 25,25 meters vogntog på en rekke prøvestrekninger i Norge.

For å kunne måle effekten på trafikksikkerheten av disse forskjellene, har en sammenlignende statistisk studie blitt gjennomført av forskere ved trafikksikkerhetssenteret Safer ved Chalmers. De har sammenlignet hvor ofte tunge lastebiler av ulike lengder var innblandet i alvorlige ulykker eller dødsulykker, pr. antall kjørte kilometer, i Sverige under tiårsperioden 2003 til 2012.

Vogntogene/lastebilene i studien ble inndelt i tre lengdegrupper:

Lange lastebilkombinasjoner på 18,76-25,25 meter

Middels lange på 12,01-18,75 meter

Korte under 12 meter

Færre

Det viste seg at lange vogntog var innblandet i noe færre alvorlige ulykker eller dødsulykker pr. milliard kjørte kilometer enn middels lange kjøretøykombinasjoner. Korte under 12 meter var innblandet i omtrent tre ganger så mange alvorlige ulykker eller dødsulykker pr. milliard kjørte kilometer som de lange vogntogene.

- Vi har altså ikke funnet noen tegn på at lange vogntog er mindre sikre enn vanlige europeiske vogntog. Det må riktignok påpekes at eksponeringsdataene ikke er klassifisert etter veitype eller område. Derfor er det mulig at lange lastebilkombinasjoner har vist bedre prestasjoner enn de andre fordi de kjører i et sikrere veimiljø. En annen mulig årsak til forskjellene kan være at de beste sjåførene bruker å få kjøre de lengste vogntogene. Resultatet viser dog at med de nåværende trafikkvanene, som veivalg og sjåførvalg, er lange svenske vogntog innblandet i færre alvorlige ulykker eller dødsulykker pr. milliard kjørte kilometer i Sverige, enn europeiske vogntogkombinasjoner, sier András Bálint, trafikksikkerhetsanalytiker hos Safer.

High Capacity Transport

Studien er et HCT-prosjekt som finansieres av Trafikverket. HCT står for High Capacity Transport og er vogntog som er lengre og tyngre enn de som i dag er tillatt på svenske veier. Slike vogntog er blant annet tillatt i Canada, USA, Australia og Brasil. HCT-kjøretøy gir lavere kostnader, energiforbruk og utslipp av klimagasser pr. transportert godsmengde enn vanlige vogntog.

I HCT-programmet undersøker man vad slike høykapasitetskjøretøy vil bety for trafikksikkerheten hvis de blir tillatt. Allerede i dag pågår det forsøk i Sverige med drøyt ti vogntog som er over 30 meter lange og med totalvekter opp til 90 tonn.

- Resultatet av Safers lastebilstudie sier ikke hva ulykkefrekvensen vil bli med høykapasitetskjøretøy. Men det er viktig å være klar over at de lengste tillatte vogntogkombinasjonene som vi allerede har i dag, ikke har vist seg dårligere enn de andre og kortere kombinasjonene, sier András Bálint ved Chalmers Tekniska Högskola.

I Sverige pågår det tester med vogntog med totallengde på 32 meter. 
Foto: Tommy Holl
I Sverige pågår det tester med vogntog med totallengde på 32 meter. Foto: Tommy Holl

Denne saken ble første gang publisert 02/01 2014, og sist oppdatert 07/04 2017