Lastebilen står styrket

Ny rapport peker også på hvilke virkemidler som vil kunne få transporten bort fra vei og over på bane eller sjø.

En ny rapport peker på hvilke virkemidler som vil styrke eller svekke de ulike transportformer.
En ny rapport peker på hvilke virkemidler som vil styrke eller svekke de ulike transportformer. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Lastebilen har styrket sin stilling som en følge av nye handelspartnere østover i Europa og mer handel med ferskvarer. Det er blant konklusjonene i en godsanalyse som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fredag 4. september.

Vegtransporten blir mer konkurransedyktig med utbygging av bedre veier samtidig som større vogntog tillates, heter det i analysen.

Nå er ikke denne rapporten noen ukritisk hyldest til veitransporten. Langt derifra. Analysen peker også på hvilke virkemidler som vil kunne få transporten bort fra vei og over på bane eller sjø.

I dag går omtrent halvparten av innenlandstransporten sjøveien, mens veitransporten har omkring 40%.

Kan halvere forventet vekst

Bruksavgifter på langtransport synes å ha mest dempende effekt på vegtransporten, heter det.

Hvis man øker avgiftene for vegtransporten samtidig som transport med skip og med tog stimuleres, kan forventet transportvekst på lastebil halveres, konkluderer rapporten.

Samtidig pekes det på at å bedre riksvegnettet og eventuell åpning av innenriksmarkedet for fri konkurranse og større modulvogntog trekker i motsatt retning.

Hvert år transporteres om lag 270 mill. tonn på norske veger. Av dette er noe over 20 mill. tonn transporter som går over lengre avstander og som ifølge rapporten kan være aktuelle for andre transportformer. Ved bruk av sterke virkemidler kan 5 til 7 millioner tonn gods overføres fra veitransport til sjø og jernbane, hevder analysen.

Vegtransporten har vunnet terreng som følge av endringer i hva vi handler og hvem vi handler med. Lastebilens fleksibilitet favoriserer veitransport, står det videre.

Det er velkjent at man forventer en solid vekst i transport. Prognosen i denne rapporten tilsier at veksten vil komme i alle transportformer - altså både jernbane, sjø- og veitransport.

Det er med andre ord et godt duket bord for alle lobbyister fremover.

Du finner hele rapporten her.

Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget til neste nasjonale transportplan.

Lastebilens fleksibilitet favoriserer veitransport.
Lastebilens fleksibilitet favoriserer veitransport. Foto: Svein-Ove Arnesen

Denne saken ble første gang publisert 11/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017