Effektiv opprydding

Transportselskapet J. Lauritzen´s Eftf, holdt hva de lovet. På få dager ble alle traller som opptok døgnhvileplasser fjernet. Nå tar selskapet grep for at historien ikke skal gjenta seg.

Ingen Lauritzen-traller å se ved Nebbenes Kro Sørgående på skjærtorsdag. Nå er det ledig plass for de som ønsker å stoppe.
Ingen Lauritzen-traller å se ved Nebbenes Kro Sørgående på skjærtorsdag. Nå er det ledig plass for de som ønsker å stoppe. Foto: Bjørn Røst Kjørmo
Publisert Oppdatert

Etter at Tungt.no laget en sak om totalt 28 Lauritzen-traller som opptok døgnhvileplasser på Nebbenes/Ormlia, mottok vi flere henvendelser. Truckers International Association (TIA Norge) og Transport og Logistikkforbundet (TLF) hadde tatt opp problemstillingen omkring dette selskapet før vi satte fokus på det.

At TIA Norge hadde vært i kontakt med selskapet i februar, fikk vi også bekreftet fra Kristian Svarrer, CEO i J. Lauritzen´s Eftf. Den gang handlet det om parkerte traller på Fuglåsen.

- Noe tyder på at vi forflyttet problemet til et annet sted, og det rammer oss nå, skriver Svarrer.

Ormlia døgnhvileplass var så godt som full på skjærtorsdag. Flere traller står frakoblet, men tilhører åpenbart trekkvogner som gjerne står parkert bak. Totalt var det flere trekkvogner enn traller parkert.
Ormlia døgnhvileplass var så godt som full på skjærtorsdag. Flere traller står frakoblet, men tilhører åpenbart trekkvogner som gjerne står parkert bak. Totalt var det flere trekkvogner enn traller parkert. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

Finner nye permanente løsninger

Svarrer er tydelig på at selskapet ikke skal oppta døgnhvileplasser på den måten de hittil har gjort.

- Jeg erkjenner at vi har hatt en uhensiktsmessig tilgang til trailer parkering, hvor våre interne prosedyrer ikke har vært gode nok. Etter at jeg er blitt gjort oppmerksom på dette har vi gjort endringer, slik at vi ikke opptar døgnhvileplasser eller er i konflikt med gjeldende lovverk.

- Hva vil dere gjøre for å unngå dette i fremtiden?

- Et av tiltakene er at vi er i gang med å fremforhandle avtaler med private leverandører om hvor vi kan parkere videre fremover.

- Ser dere at det kan være konkurransevridende at noen firma benytter offentlige døgnhvileplasser til tralleparkering, mens andre betaler for leie av parkering/oppstillingsplasser?

- Det er vanskelig å si om det er konkurransevridende at vi har parkert som vi har, men jeg kan opplyse at vi har fått og betalt en del parkeringsgebyrer. Det er penger vi heller kan bruke på noe annet.

Lauritzen var representert både på Ormlia og Fuglåsen på skjærtorsdag, men nå kun med kjøretøy som faktisk avholder hvile.
Lauritzen var representert både på Ormlia og Fuglåsen på skjærtorsdag, men nå kun med kjøretøy som faktisk avholder hvile. Foto: Bjørn Røst Kjørmo

Konstruktiv selvkritikk

Kristian Svarrer stiller seg selv spørsmålet vi ikke stilte, og skriver videre:

- Spørsmålet er stadig om det er godt nok av Lauritzen, at vi har parkert så mange trailere og opptatt plasser for sjåfører i så lang tid? Svaret er helt klart NEI, og det beklager jeg mange ganger. Det er et stort fokus fra ledelsen på at dette stoppes nå.