Legger ut på turné for Fair Transport i Norge

Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.

- Transportbedrifter som slutter seg til Fair Transport forplikter seg til å møte strenge krav til arbeidsvilkår, trafikksikkerhet, klima og miljø. Vi har allerede mange hundre NLF-bedrifter som oppfyller disse kriteriene. Nå er målet å verve enda flere, og at så mange transportkjøpere som mulig skal ta ansvar og benytte seg av Fair Transport, sier NLF-direktøren.
- Transportbedrifter som slutter seg til Fair Transport forplikter seg til å møte strenge krav til arbeidsvilkår, trafikksikkerhet, klima og miljø. Vi har allerede mange hundre NLF-bedrifter som oppfyller disse kriteriene. Nå er målet å verve enda flere, og at så mange transportkjøpere som mulig skal ta ansvar og benytte seg av Fair Transport, sier NLF-direktøren.
Sist oppdatert

Fair Transport er et kvalitetsprogram som skal gjøre det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transport. Programmet er utviklet av NLFs søsterorgan Sveriges Åkeriföretag, og tas nå til nye høyder i Norge.

Denne sommeren legger NLF ut på en turné for å gjøre Fair Transport kjent hos transportkjøpere over hele landet. Fair Transport-lastebilen vil kjøre fra Kristiansand i sør til Alta i nord frem mot Stortingsvalget i september. Ved hvert stopp vil det arrangeres møter og presentasjoner av konseptet for lokale transportkjøpere. Det skriver NLF i en pressemelding.

- Det vil være et særskilt fokus på statlige og kommunale transportkjøpere. Det er vår mening at disse må gå foran som et godt eksempel og ikke benytte seg av transportører som undergraver kjerneverdiene i trafikksikker, miljømessig og sosialt ansvarlig transport, forteller administrerende direktør Geir A. Mo. Han mener dette er verktøyet næringen har ventet på.

For å være en Fair Transport-bedrift må transportøren ha:

Godkjent trafikksikkerhetsprogram

Opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd

Fullverdig HMS-system

Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar

Dette er Fair Transport

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.

Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å gjøre kjøp av samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.