- Må ha gode terror-rutiner for sjåførene

Transportnæringen er i sjokk etter terroraksjonen i Stockholm. Samtidig vil bransjen dele sin kompetanse med myndighetene for å bidra til bedre samspill ved terrorhandlinger.

Sist oppdatert

Allerede i 2010 beskrev terrorgruppen Al-Qaida hvordan et angrep med biler eller lastebiler kunne gjennomføres. I tidsskriftet «Inspire» skrev terroristene at "metoden er særlig egnet for ensomme gjerningsmenn".

Israel har hatt mange tilfeller, men også i USA og faktisk i Frankrike har det vært mindre liknende tilfeller. Både Dijon og Nantes ble i 2014 rammet av to mindre aksjoner der lastebil ble brukt som våpen.

Det er allikevel tre forferdelige tilfeller vi best kjenner i den vestlige løpet av relativt kort tid. I Nice ble 86 drept og 300 skadd etter at en lastebil kjørte to kilometer inn i en folkemasse på strandpromenaden den 14. juli 2016. Deretter husker vi julemarkedet i Berlin omkring et halvt år senere der en lastebilkaprer slo av lysene og kjørte rett inn i menneskemengden på kvelden. Forleden skjedde det altså ennå litt nærmere.

Organisasjonene kommenterer

Mandag gikk Sveriges Åkeriföretag ut med en kommentar der de forferdes over det som har skjedd. Selv om de i en årrekke har jobbet med forebyggende arbeid i en transportsikkerhetsguppe med sikkerhetsbransjen og myndighetene, er det vanskelig å ta inn over seg det faktum at et arbeidsrredskap som lastebilen er, har blitt brukt på denne måten, forklarer de. De henviser til kollegahjelpen og forteller at de har åpne kanaler til alle som har behov den nærmeste tiden.

Tirsdag skriver også NLF om saken på sine nettsider, der de poengterer at det er terror som er problemet, ikke kjøretøyet:

- Det er viktig å være tydelig på at vi må unngå løsninger som setter yrkessjåfører i ekstra fare, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. En terrorist handler med overlegg og viser ingen hensyn. Da er det viktig at vi ser på automatiserte løsninger i selve kjøretøyet og gode rutiner for sjåførene. NLF vil bidra til at disse spørsmålene snarest blir satt på dagsorden både innad i næringen og i samspillet med andre, forteller Mo.

Både ved julemarkedet i Berlin i fjor og i Stockholm forleden forsøkte sjåførene å stoppe kaprerne. I Stockholm prøvde sjåføren å stoppe bilen ved å stille seg foran, men måtte kaste seg til siden for å unngå å bli kjørt ned. I Berlin ble utfallet fatalt. Der ble sjåføren skutt og drept av terroristen.