1500 euro i måneden:

Makedoner hevder han kjører fast til Ringnes

I både Helsingborgs Dagblad og Sydsvenskan kunne vi nylig lese om en makedonsk sjåfør som frakter ølbokser fra Rexam i Malmö til Ringnes bryggeri utenfor Oslo. Lønnen er under en tredjedel av hva en skandinavisk sjåfør får.

En makedonsk sjåfør med bulgarsk pass hevder han kjører fast linjetrafikk mellom en ølboksfabrikk i Malmö og Ringnes i Oslo. Han bor tre måneder om gangen i bilen. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
En makedonsk sjåfør med bulgarsk pass hevder han kjører fast linjetrafikk mellom en ølboksfabrikk i Malmö og Ringnes i Oslo. Han bor tre måneder om gangen i bilen. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Nicolay Brusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes. Foto: Ringnes
Nicolay Brusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes. Foto: Ringnes
Dette er ukjent for oss, men dersom dette medfører riktighet er det totalt uakseptabelt og et klart brudd på våre interne retningslinjer og krav til våre underleverandører.
Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes

 I artikkelen i de svenske dagsavisene sier sjåføren Alexandar Jankov at dette er hans faste rute og at det er godt betalt.

Jankov er makedoner med bulgarsk pass, noe  som i dag skal være mer regelen enn unntaket, uansett hvilke kriterier Bulgaria sier at de har for dobbelt statsborgerskap. Transportselskapet heter 3-ti-Mart og befinner seg i Blagoevgrad i Bulgaria. Akkurat som sjåføren har lastebileieren dobbelt statsborgerskap, makedonsk og bulgarsk, men bor i Tyskland. Alt i henhold til Sydsvenskan.

Saken er nemlig den at makedonere ikke har anledning til å jobbe i EU/EØS uten spesiell tillatelse. Med bulgarsk pass er det derimot fritt fram.

1500 euro i måneden

Jankov tjener ca. 13.400 kroner i måneden, noe han synes er veldig bra sammenlignet med de 2200 kronene han ville tjent hjemme i Makedonia. Sjåføren forteller til Sydsvenskan at han arbeider i tre måneder om gangen. Han sier også at han bor hele tiden i bilen, hvilket er i strid med kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Å kalle dette for sosial dumping er neppe å gå for langt.

Rexam

Våre svenske kolleger i Proffs kontakter Rexam som produserer boksene den makedonske sjåføren sier han kjører til Ringnes i Oslo. Logistikksjefen i Malmö, Göran Pettersson, har blitt litt overrasket over artiklene i dagspressen. Ingen journalist har nemlig tatt kontakt med dem og bedt om tilsvar i sakens anledning. Han forklarer at det finns to typer av transporter.

- -DAP (direct at place) som betyr at vi har ansvaret for transporten til kunden og har en kontrakt med transportøren. Den andre varianten heter FCA (free carrier on board) der vi produserer og laster, mens kunden tar hånd om transporten, sier Petterson.

Ikke vårt ansvar

Det oppstår febrilsk aktivitet på Rexam som tar kontakt med det europeiske hovedkontoret i England. Etter en stund kommer det en uttalelse derfra.

”Rexam er nøye med å drive sin virksomhet på en etisk måtet i overensstemmelse med gjeldene lover. Vi har satt sammen en leverandørens Code of Conduct, som setter standarden Rexam forventer at våre leverandører oppfyller og holder seg til. Vi vil gjøre det veldig klart at det aktuelle bulgarske transportselskapet ikke er Rexams underleverandør. Alla bokser produsert på anlegget i Fosie (Industriområde i Malmö. Red.anm.) selges FCA og Rexam er derfor ikke ansvarlige for transporten av disse boksene”.

Dermed fraskriver de seg bestilleransvaret.

Ringnes

Som sagt så hevder den makedonske sjåføren at han kjører fast med bokser mellom Malmö og Ringnes i Oslo. Vi tar derfor kontakt med Ringnes og ber om en kommentar.

-Dette er ukjent for oss, men dersom dette medfører riktighet er det totalt uakseptabelt og et klart brudd på våre interne retningslinjer og krav til våre underleverandører. Vi kommer til å ta dette opp med leverandøren og sørge for at dette blir tatt tak i umiddelbart, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes.

Slik vi tolker uttalelsen anser heller ikke Ringnes at de har bestilleransvaret. Hvem er så den egentlige bestilleren av transportene? Vi regner med at siste ord ikke er sagt i denne saken. 

Fra dette anlegget i Malmö er det den makedonske sjåføren sier han frakter bokser til Ringnes i Oslo. Foto: Lasse Svensson
Fra dette anlegget i Malmö er det den makedonske sjåføren sier han frakter bokser til Ringnes i Oslo. Foto: Lasse Svensson

Denne saken ble første gang publisert 31/07 2015, og sist oppdatert 07/04 2017