Nå blir overlast svært mye dyrere

Gebyrsatsene for kjøring med overlast har vært uendret siden 1988. Nå blir satsene indeksregulert, og det kan fort medføre flere tusen kroner ekstra i gebyr.

Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

- Det skal lønne seg å følge reglene, og en oppjustering av gebyrene vil føre til at konkurransen blir mer rettferdig for de aktørene som ikke kjører med overlast. Det er også trafikkfarlig å kjøre med større last enn det kjøretøyet er konstruert for, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Stor økning

I tillegg til å endre selve satsene, blir det innført et grunngebyr på 2 000 kroner. Gebyrene for overskridelse av totalvekt for kjøretøy og vogntog gjøres også progressive slik at det blir dyrere å kjøre med mye overlast.

Et vogntog som har 15 tonn total overlast vil i dag få et gebyr på 32 500 kroner. Etter 1. september vil den samme overlasten gi et gebyr på 66 000 kroner.

- Med en såpass stor økning i gebyrene håper vi det virker avskrekkende å gamble med hva kjøretøyene og veiene våre tåler, sier Harsem. – Framover vil gebyrene indeksreguleres hvert femte år slik at de hele tiden vil være tilpasset dagens kostnadsnivå.

De nye overlastgebyrene:

  • Om du har overlast som medfører overlastgebyr, får du et grunngebyr på 2000 kr, i tillegg til gebyr for selve overlasten.
  • Gebyrsatsene for overskridelse av totalvekt øker ved 5 000 kg for kjøretøy og 10 000 for vogntog. For overskridelse av aksellast inntreffer progresjonen for hver 2 000 kg slik som i dag.
  • Frimarginene forblir uendret.
  • Gebyrene vil bli indeksregulert hvert femte år.

Her finner du de nye gebyrsatsene

Denne saken ble første gang publisert 26/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017