Nær 900 anmeldelser for brudd på kjøre- og hviletid

Her er tallene til og med september

Tall fra Vegdirektoratet viser at 495 sjåfører fikk midlertidig bruksforbud grunnet for kort hviletid.
Tall fra Vegdirektoratet viser at 495 sjåfører fikk midlertidig bruksforbud grunnet for kort hviletid.
Sist oppdatert

Frem til oktober er mer enn 11.000 vogntogsjåfører kontrollert av Statens vegvesen.

Av disse er 881 sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det melder NRK og henviser til tall fra Vegdirektoratet.

3739 sjåfører hadde for korte pauser. Disse var dog ikke grove nok for anmeldelser.

495 sjåfører fikk midlertidig bruksforbud frem til de hadde hvilt lenge nok.

Denne saken ble første gang publisert 03/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017