Nato-øvelsen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletid

Ordningen vil gjelde fra 26. september og til 7. desember.

NATO-øvelsen Trident Juncture vil prege E6 og Østlandet i hele høst.
NATO-øvelsen Trident Juncture vil prege E6 og Østlandet i hele høst. Foto: FMS
Sist oppdatert

Transportører i områder som blir berørt av den store NATO-øvelsen Trident Juncture og som blir påvirket av denne, får nå dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Både NLF og NHO Transport og Logistikk sendte parallelt inn søknader som nå har blitt innvilget. Ordningen vil gjelde fra 26. september og til 7. desember.

Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder i følgende periode: 26. september til og med 7. desember 2018

2. Dispensasjonen gjelder for alle sjåfører som driver transport i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre- og Romsdal og Trøndelag og som er berørt av øvelsen

3. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6:

  • a) Daglig kjøretid kan være på maksimalt 10 timer, og utvides til 11 timer to ganger i uken
  • b) Ukentlig kjøretid kan være på maksimalt 60 timer og skal ikke medføre overtredelse av samlet ukentlig arbeidstid etter forskrift 10. juni 2005 nr. 543 § 13
  • c) Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker kan være på maksimalt 100 timer

4. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 4 bokstav g) og artikkel 8 nr. 4:

  • a) En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler på minst 8 timer mellom to ukehviler
  • b) Reduserte døgnhviler som nevnt i punkt 4 a) må kompenseres i henhold til kompensasjonsreglene i forordning (EF) 561/2006 artikkel 8 nr. 6.

Det har også tidligere vært gitt fritak under helt spesielle omstendigheter, men ettersom tidsrommet denne gangen er så stort, kunne ikke Vegdirektoratet gi dispensasjon. Saken måtte derfor til ESA.

PS: Det kan være lurt å ha med seg en kopi av vedtaket i bilen. Du kan laste det ned her.