NLF: Et godt budsjett for transporten

... men også denne organisasjonen er kritisk til utbyggingen av døgnhvileplasser.

I likhet med bl.a. YTF er også NLF kritiske til utbyggingstakten av døgnhvileplasser.
I likhet med bl.a. YTF er også NLF kritiske til utbyggingstakten av døgnhvileplasser. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

– Her ser vi at næringen har blitt hørt i flere viktige saker. Regjeringen har tatt oss på alvor og setter av midler til mange viktige formål. Blant annet ser vi at flaskehalser som rammer tømmertransporten skal utbedres, samt at den generelle utbyggingstiden for Nye Veiers oppstartsportefølje reduseres med mange år, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

På den andre siden er Mo kritisk til manglende informasjon rundt utbygging av døgnhvileplasser.

– Statsbudsjettet oppgir at det skal være etablert totalt 45 døgnhvileplasser i Norge før utgangen av 2018, men dette målet var jo allerede oppnådd før budsjettet ble skrevet. Samtidig er vi lovet hele 80 døgnhvileplasser innen 2023. Det mangler altså 35 stykker.

For at 2023-målet skal nås må det derfor etableres mer enn åtte døgnhvileplasser årlig.

– Det krever en dobling i utbyggingstakten i forhold til i dag, sier NLF-direktøren.