Nor-log kjøper Bring Frigo

Det Posten-eide selskapet Bring Frigo AS i Norge selges til logistikkselskapet Nor-log Gruppen.

Oslo Logistikkssenter
Oslo Logistikkssenter
Sist oppdatert

Fra pressemelding i dag: Posten Norge og Nor-log Gruppen er enige om at Nor-log Gruppen overtar alle aksjer i selskapet.

− Vi mener at nye eiere med en tydelig satsing på tempererte transporter vil være bedre for Bring Frigo AS. Nor-log Gruppen er en betydelig aktør i det norske transportmarkedet og har lenge vært en god samarbeidspartner for Posten, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Nor-log Gruppen vil i en overgangsperiode overta hele virksomheten til Bring Frigo AS. Etter overgangsperioden er intensjonen at den internasjonale delen av virksomheten til Bring Frigo AS skal overtas av Bring Frigo AB i Sverige.

Gjennom oppkjøpet ønsker Nor-log Gruppen både å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser i norsk transportbransje.

- Ved å knytte Bring Frigo AS sitt nettverk sammen med Nor-log Gruppens eksisterende nettverk er vi i stand til å tilby et enda sterkere og bredere kundetilbud i markedet, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log Gruppen.

Salget av Bring Frigo AS til Nor-log Gruppen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Planlagt overtakelse er 1. februar