Kjørte 1,8 milliarder kilometer i 2018

Norske lastebiler kjører langt. Og tilstanden er svært stabil.

KLM er blant dem som kjører langt både i og utenfor Norge.
KLM er blant dem som kjører langt både i og utenfor Norge. Foto: Frode Tellevik
Sist oppdatert

Ryktene om den norske transportnæringens død synes betydelig overdrevet (ikke minst om man lytter til facebook-hordene).

Statistisk sentralbyrå (SSB) har akkurat presentert oppsummeringen for 2018, og den kan knapt tolkes på annen måte enn at norske lastebileiere sitter veldig trygt og stille i båten.

De tre siste årene har norske lastebiler kjørt så godt som like langt i antall kilometer, like langt i antall tonnkilometer - og like langt med tom bil (ca 30 prosent). Mens utkjørte kilometer i 2018 var ca 1,8 milliarder km, var transportarbeidet 21 milliarder tonnkilometer.

Skal man trekke frem noen nyanser fra de små differansene de siste årene, er det at tomkjøringen faktisk øker litt.

Og det kan henge sammen med at over 60 prosent av det som fraktes av norske biler, målt i tonn, er masser, stein og grus. Det er ikke umulig, men det er krevende å få returlast ved massetransport.

Det som har en markert nedgang, er imidlertid transportarbeidet norske lastebiler gjør i utlandet. Det sank med 15 prosent i 2018, og utgjør nå såvidt over 10 prosent av det totale transportarbeidet med norske lastebiler.

Men 10 prosent er jo heller ikke så verst? For det betyr at det tross alt fortsatt er en del norske biler som setter sitt preg på Skandinavia og Europa.

Les gjerne denne artikkelen fra SSB om utviklingen.

Det meste irriterende er vel strengt tatt at vi ikke vokser. For det gjør etter alt å dømme totalmarkedet.

Og utenlands: Denne lastebilen har reist 1100 turer med Fjord Line siden den var ny i 2005.
Og utenlands: Denne lastebilen har reist 1100 turer med Fjord Line siden den var ny i 2005. Foto: Frode Tellevik