NTP tar nyttetransporten på alvor

NLF reagerer dog på at fylkesveiene er utelatt.

Vestsiden av Sognefjellet byr på 25 kilometer som varierer fra 8 til 10 % stigning. Enkelte betegner bakken som teknisk voldtekt av tungt kjøretøy. Illustrasjonsfoto.
Vestsiden av Sognefjellet byr på 25 kilometer som varierer fra 8 til 10 % stigning. Enkelte betegner bakken som teknisk voldtekt av tungt kjøretøy. Illustrasjonsfoto.
Sist oppdatert

Forslagene som ble lagt frem til Nasjonal transportplan mandag viser at etatene har et realistisk bilde av fremtidens transportutfordringer.

Det mener NLF i en pressemelding.

Under mandagens presentasjon av forslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det klart at etatene ønsker å bevilge inntil 60 milliarder for å fjerne etterslepet i vedlikehold i løpet av neste NTP-periode.

- Det er gledelig å se at transportetatene ønsker å ta tak i vedlikeholdsetterslepet på en skikkelig måte, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- NLF har lenge jobbet med å gjøre beslutningstakere bevisst det enorme behovet for vedlikehold på vegnettet. Hvis forslaget om bevilgningen får gjennomslag, vil det være en stor seier for trafikksikkerheten i tillegg til å øke fremkommeligheten for nyttetransporten, forteller Mo.

Glemmer fylkesvegene

Selv om pengesummen er sårt etterlengtet, reagerer NLF likevel på at fylkesvegene er utelatt fra NTP-forslaget. Grunnlaget fra etatene viser til et behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder i perioden. Kommunenes Sentralforbund (KS) har uttalt at fylkeskommunene med dagens rammer ligger an til en underfinansiering på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner hvert år.

- I tillegg til det eksisterende forslaget bør det derfor også på plass et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet langs fylkeskommunale veger, slik vi har foreslått ved flere anledninger, sier NLF-direktøren.

Denne saken ble første gang publisert 01/03 2016, og sist oppdatert 06/04 2017