Sjekk om du bør justere transportprisene

Langtransportkostnadene har økt 2,7 prosent siden 2018 (alt inkludert), mens tømmer- og anleggstransport har størst kostnadsøkning på 3,4 prosent om vi ser bort fra bom, ferje og drivstoff. Og likevel: Kostnadsutviklingen er mye lavere enn for bare et år siden…

SSB har fra i år laget en helt ny kostnadsindeks for lastebiltransport. Det er gode nyheter for alle som kjøper eller selger transporttjenester.
SSB har fra i år laget en helt ny kostnadsindeks for lastebiltransport. Det er gode nyheter for alle som kjøper eller selger transporttjenester. Foto: Arkiv
Publisert Oppdatert

Den nye SSB-statistikken fra 2019 betyr at tallene, som nå publiseres kvartalsvis, ikke per måned som tidligere, blir både riktigere og enklere å finne frem i.

Nyeste indeks ble publisert denne uken, og et eksempel er at det nå lages 3 forskjellige indekser (en ekstra) slik at det er lettere å bruke en som passer til forskjellige avtaleforhold:

 1. Totalindeks MED bom-, ferge- og drivstoffkostnader
 2. Indeks UTEN bom- og fergekostnader, men MED drivstoffkostnader
 3. Indeks UTEN både bom-, ferge- og drivstoffkostnader

En god forenkling av indeksen er også at det er redusert fra 10 til 7 kjøretøygrupper, hvor bruksområde vektlegges mer enn kjøretøytekniske detaljer. Gruppene er:

 • Nærtransport, transport rundt 50 kilometer
 • Regionaltransport, transport rundt 100 kilometer
 • Langtransport, transport rundt 500 kilometer
 • Tank- og bulktransport
 • Tømmertransport
 • Anleggstransport, korte strekninger
 • Renovasjon, husholdningsavfall
Merk at indeksen er beregnet tilbake til 1. kvartal 2016 (1. kvartal 2016=100), selv om SSB litt forvirrende skriver i en artikkel om emnet at 1. kvartal 2019 er satt som ny basisperiode i indeksen. Skjermdump 1 av 3 indekser hos SSB.
Merk at indeksen er beregnet tilbake til 1. kvartal 2016 (1. kvartal 2016=100), selv om SSB litt forvirrende skriver i en artikkel om emnet at 1. kvartal 2019 er satt som ny basisperiode i indeksen. Skjermdump 1 av 3 indekser hos SSB.

Og for dem som savner gruppen kranbiltransport, skriver SSB: «En analyse viser at kostnadsfordelingen til kranbiltransport sammenfaller best med Regionaltransport».

Se statistikken i sin helhet hos SSB her.

I presentasjonen av indeksen er det også redusert fra 8 til 5 kostnadsgrupper. Ingen kostnader er tatt ut, men de er annerledes satt sammen og vektet enn tidligere. Gruppene er:

Slik bruker du indeksen

Indeksen brukes for å finne kostnadsutviklingen i en periode. For eksempel om du frakter tømmer og kontrakten sier at beløpet skal justeres i 1. kvartal hvert år. I tabellen ser du at lastebilkostnadsindeksen for Tømmertransport er 106,8 for 1. kvartal 2020 og 100,0 for 1. kvartal 2019. Kostnadene for tjenester og varer som brukes til å drifte en gjennomsnittlig tømmerbil i denne perioden har økt: (106,8-100,0)/100,0 = 0,068 * 100 = 6,8 prosent.

 • Arbeidskraft. Hentet fra Arbeidskraftkostnadsindeksen til SSB, som dekker alle ansatte i foretak i lastebilnæringen med minst 2 sysselsatte.
 • Drivstoff. SSB bruker priser for Truckdiesel og beregner en gjennomsnittspris for kvartalet.
 • Bom- og fergekostnader. SSB henter inn priser på de mest brukte bomstasjonene og fergestrekningene i landet.
 • Kapital. SSB beregner avskrivningskostnadene ved å eie eller lease en lastebil.
 • Øvrige kostnader. Bla. dekk, forsikring, vedlikehold og reparasjon, administrasjon, vektårsavgift/årsavgift.

Selve kostnadsfordelingene er også justert ved at arbeidskraft og bompenger/fergekostnader vektes høyere, mens vekten til drivstoffkostnader og kapital er redusert. Øvrige kostnader, som før bestod av flere separate kostnadsgrupper, vektes også lavere.

Systemet er nytt av i år altså, men det er likevel først nå som tallene for andre kvartal er lagt fram at indeksen for alvor kan begynne å vise hva den er god for.

Og hva sier indeksen da?

Det mest påfallende ved totalbildet ved publisering av indeksen for andre kvartal i år er 0,0 prosent økning fra første til andre kvartal 2019.

Ja, det ser virkelig ut som kostnadsutviklingen i transportbransjen har stoppet opp!

Ser vi på indeksen 2019 målt mot 2018 (andre kvartal begge år), er det riktig nok en mer naturlig økning på 2,0 prosent, med litt variasjoner på forskjellig kjøring.

Og sammenlikner vi de tre forskjellige indeksene er det helt klart at kostnader til bom og ferje øker mer enn bare lastebilkostnadene (2,4 mot 2,0), men også at andre kostnader enn bom, ferje og drivstoff øker mest (3,1).

Det mest interessant med kostnadsutviklingen er altså likevel oppbremsingen. For kikker vi på DENNE KLIKK HER tilsvarende statistikken fra oktober 2017 til oktober 2018, lå økningene for sist år på godt over det doble av nåværende nivå.

Så selger du transport, er det kanskje tiden for å øke prisen like mye som i fjor – og la mellomlegget krydre bunnlinjen…

Se statistikken i sin helhet hos SSB her.

Tømmer- og anleggsbiler har størst kostnadsøkning når du holder bom, ferjer og diesel utenfor. Arkivfoto: Sondre Sjong
Tømmer- og anleggsbiler har størst kostnadsøkning når du holder bom, ferjer og diesel utenfor. Arkivfoto: Sondre Sjong