Nye kabotasjeregler fra 2019?

Kanskje, muligens... om alle er enige.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Sist oppdatert

De nåværende kabotasjereglene har vært gjenstand for nærmest kontinuerlig revidering siden nittitallet. I 2010 tok EUs daværende transportkommisær, Siim Kallas, til orde for å fjerne alle begrensningene fra 2014, men sommeren 2013 snudde EU på hælen og skjøv hele avgjørelsen frem i tid. Det ble ansett som en stor seier for transportbransjen.

EU-kommisjonen bekrefter nå at revideringsarbeidet forsinkes og at et nytt forslag tidligst vil legges frem sommeren 2017. Dersom forslaget aksepteres - av alle parter - vil nye kabotasjeregler være på plass tidligst våren 2019.

Det er sterke krefter som ønsker et frislipp, eller avskaffe begrensningene om tre transporter i løpet av en uke. Samtidig ønsker motkreftene å korte ned dagens regler om syv dager ned til fire.

Dessuten vet vi at det foreligger forslag om å tillate kabotasje direkte etter at et kjøretøy har krysset en grense, altså at internasjonal transport ikke trenger å være losset før et kabotasjeoppdrag kan startes.

Variasjonene er egentlig svært mange. Opprinnelig ble kabotasje innført for å unngå tomkjøring, men har utviklet seg til å bli et eget forretningsområde. Skjønt, argumentet med å unngå tomkjøring kan trolig nyanseres noe. Man må ikke villfares til å tro at det skyldtes ideologiske tanker som miljø eller slikt bak. Hele EU er tuftet på økonomiske interesser og tomkjøring er nettopp uøkonomisk.

Det handler dog om konkurranse på lik linje. Det er der skoen trykker i dag.

Denne saken ble første gang publisert 17/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017