Fra i dag oppheves ett forbud - men et annet innføres

Vi prater Oslofjordtunnelen.

Du kan nå være lenger enn 12 meter gjennom Oslofjordtunnelen - bare du holder vekten lav nok i rushtiden. Foto: Svein-Ove Arnesen
Du kan nå være lenger enn 12 meter gjennom Oslofjordtunnelen - bare du holder vekten lav nok i rushtiden. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert

Forbudet for lange kjøretøy i Oslofjordtunnelen endres. Fra og med onsdag 11. oktober kl. 07.00 innføres vektbegrensning på 32 tonn i rushtiden på hverdager, i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Det fremgår av en pressemelding fra våre venner i vegvesenet.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter opphører når vektbegrensningen innføres.

Statens vegvesen har vurdert trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i tunnelen fortløpende siden lastebilbrannen 5. mai i år. Vegvesenet har også hatt tett dialog med transportnæringen om situasjonen.

- Slik situasjonen er nå, kan vi imøtekomme ønsket fra transportnæringen om at flere kjøretøy, deriblant busser, kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen i rushtiden, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Endringen vil også gjøre trafikkavviklingen i Folloområdet litt enklere mens rehabiliteringen av Nordbytunnelen pågår, sier Karbø.

På lik linje med at Statens vegvesen har gjennomført kontroller knyttet lengde, skal det gjennomføres vektkontroller med mobile vekter. Overtredelse vil medføre gebyr.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter ble innført 29. mai, som følge av brannen 5. mai i år.