Ønsker ikke åpne for nye kabotasjeregler

Nå samarbeider Norge med åtte andre land for å påvirke EU - og de ønsker innspill fra transportbransjen innen utgangen av juni.

Regjeringen ønsker innspill i kabotasjedebatten. Såvidt tungt.no erfarer, er det ikke skrevet noe om hvorvidt kabotasjeoppdragene kan være på permanent og løpende basis. Altså planlagt og satt i system. I dag kan store aktører fint styre en bil ut av landet etter noen dager for å hente en palle for galleriet og deretter begynne på ny periode. På den måten kan man kjøre fast i Norge over lange perioder - gjerne på kontrakter. Foto: Svein-Ove Arnesen
Regjeringen ønsker innspill i kabotasjedebatten. Såvidt tungt.no erfarer, er det ikke skrevet noe om hvorvidt kabotasjeoppdragene kan være på permanent og løpende basis. Altså planlagt og satt i system. I dag kan store aktører fint styre en bil ut av landet etter noen dager for å hente en palle for galleriet og deretter begynne på ny periode. På den måten kan man kjøre fast i Norge over lange perioder - gjerne på kontrakter. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Den nye veipakka som ble offentliggjort for kort tid tilbake inneholdt blant annet forslag til endringer i kabotasjereglene. I dag er det slik at en utenlandsk transportør kan utføre tre nasjonale oppdrag i løpet av syv dager etter lossing av en internasjonal frakt.

I EUs nye forslag er antall kabotasjeoppdrag sløyfet, samtidig som man går ned fra syv dager til fem.

Ifølge en melding fra Samferdselsdepartementet fredag den 23. juni, ønsker ikke Norge en liberalisering av kabotasjeregelverket slik EU foreslår.

Regjeringen har i utgangspunktet et ønske om et tydeligere regelverk som begrenser mulighetene for kabotasjekjøring og gir norske transportører større mulighet til å vinne oppdrag, heter det meldingen.

For å påvirke EU-kommisjonen har Norge For å påvirke de politiske prosessene i EU knyttet til regelverkspakken, har Norge – sammen Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg og Sverige - dannet alliansen Road Alliance. De ni medlemslandene er blant annet bekymret for misbruk og svindel knyttet til regelverkene for sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og arbeid innenfor det europeiske godstransportmarkedet på vei.

- Vi vil følge det europeiske arbeidet tett og arbeide for å få gjennomslag for våre synspunkter. Derfor vil vi be alle interesserte aktører om å sende konkrete innspill til det som skal bli vår posisjon til forslaget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Innspillene til norsk posisjon til EUs mobilitetspakke må sendes Samferdselsdepartementet innen 30. juni.