Oppgraderte Volvo-motorer

Noen er mer Euro 6 enn andre.

Fra 2021 må produsentene presentere trinn fire av Euro 6-motoren
Fra 2021 må produsentene presentere trinn fire av Euro 6-motoren Foto: Volvo
Publisert Oppdatert

De fleste kjenner til Euro-kravene. I dag har alle nye lastebiler Euro 6-motorer som forurenser svært lite. Men også her er det forskjellige trinn.

Noen Euro 6-motorer er mer Euro 6 enn andre. Biler solgt i dag tilfredsstiller trinn 3 av Euro 6-normen. Fra 2021 må produsentene presentere trinn fire av Euro 6-motoren. Det er kalt Euro 6d og flere kjører nå tester for å tilfredsstille de noe strengere kravene.

Nå melder Volvo om sine oppgraderte D11- og D13 motorer for FH, FM og FMX. Tiltakene for å innfri kravene har vært ny programvare for motoren, samt forbedret overflatebelegg i eksos-etterbehandlingssystemet.

For lastebilfolk flest har disse marginale forskjellene lite å si. Derfor selger Volvo motorene inn på beste måte, nemlig ved å henvise til redusert dieselforbruk.

Spesielt før innføringen av Euro 6 var det knyttet spenning til hvordan de nye kravene ville påvirke forbruket. Det ble hevdet en liten økning. I ettertid vet vi at dette ikke har vært tilfelle.

Volvo nevner ingenting om hvor mye dieselforbruket reduseres med de oppdaterte motorene, men legger vekt på at de «ved hjelp av ulike mindre forbedringer, har oppnådd betydelig kostnadsbesparelse for kundene uten at det går ut over ytelse eller produktivitet.»