Er Posten Bring i ferd med å løse opp?

NYHETSKOMMENTAR: Posten vurderer å selge et Bring-selskap med en snau milliard i omsetning, null ansatte og standhaftig underskudd.

Cool customer. Illustrasjonsbilde hentet fra Scania da de i 2017 leverte 19 V8ere til Bing Frigos franske avdeling.
Cool customer. Illustrasjonsbilde hentet fra Scania da de i 2017 leverte 19 V8ere til Bing Frigos franske avdeling. Foto: Scania.
Publisert

Som Tungt har skrevet om i høst, eier Posten en rekke Bring-selskaper som ifølge regnskapene har det tungt økonomisk. Nesten alle, faktisk.

Bring Frigo AS er et av dem.

Selskapet har i praksis hatt negativt resultat (før skatt) siden 2008. Og det på tross av at selskapet, som i 2008 hadde lønnskostnader på 181 millioner kroner, har barbert lønnsutgiftene til 51.000 kroner i 2018.

Ja, du leste riktig. Bring Frigo AS-regnskapet for 2018 forteller om driftsinntekter på 978 millioner kroner – og 51.000 kroner i lønnskostnader. Det finnes selvsagt en forklaring, for kostnadene er der uansett.

Se disse sitatene fra Dagens Næringsliv sin artikkel på fredag ettermiddag - klikk for å komme til artikkel i DN):

«De ansatte i selskapet ble torsdag orientert om at det er startet drøftinger med fagforeningene om virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Posten Norge as til Bring Frigo as. Rundt 130 ansatte er berørt. – Vi vil drive dette som et eget selskap, og det arbeides nå med konkrete alternativ som kan lede til et salg av Bring Frigo as, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten.»

Har Bring Frigo har vært driftet av ansatte i Posten Norge, mens underskuddet er ført i Bring Frigo? Nei, sikkert ikke, for som Høyre-politiker Helge Orten sier intervju i nyeste TransportMagasinet: Betingelsene for Posten og Bring er at det ikke skal kryss-subsidieres.

Fra Nor-Cargo til Bring Frigo AS

Bring Frigo AS driver såkalt «temperaturregulert logistikk». Mange av leserne vil gjerne dra kjensel på bakteppet når vi minner om at selskapet het Nor-Cargo Thermo AS da det ble kjøpt av Posten og fikk navnet Bring Frigoscandia AS i 2008. I 2007 ble for øvrig Johs Lunde Transport & Spedisjon AS også innfusjonert i Nor-Cargo Thermo AS. Og ser vi enda litt lenger bakover – og her får vi hjelp av Wikipedia - ble Nor-Cargo på sin side samlenavnet da Sandefjord-selskapet Kosmos valgte navn på hele sin transportdivisjon. På det tidspunktet var det Bergenske, Nord-Poolen, Norske Godslinjer og Sties Termotransport som var de største selskapene. Ved oppløsning av Kosmos ble Nor-Cargo solgt til eierne av Hurtigrutene. Selskapet ble siden solgt til Stavangerske og landdelen ble solgt til Posten.

Pressesjef John Eckhoff bekrefter status for Tungt direkte:

- Bring Frigo AS er og opererer som et frittstående selskap, men leier lokaler, ansatte etc. fra Posten Norge AS. Orten har helt rett: Vi kryss-subsidierer IKKE. Kostnadene henføres til rett oppdrag/selskap i konsernet. Jeg vil også understreke at Bring Frigo ikke har egne sjåfører. De 130 ansatte som er omtalt i DN-artikkelen er terminalarbeidere, befraktere og administrasjon.

De ansatte ble overført til Posten Norge som arbeidsgiver for noen år siden med tanke på å integrere temperert gods mer inn det øvrige pakke- og godsnettverket i Posten Norge AS.

Det ga ikke gevinstene/fordelene man hadde håpet på, og fra begynnelsen 2019 ble derfor Bring Frigo AS derfor gradvis igjen operasjonelt drevet som en selvstendig virksomhet. Nå vurderer vi det som et naturlig neste steg at de ansatte tilknyttet virksomheten (transport av temperert gods) igjen overføres til Bring Frigo AS. Vi vurderer også et salg av selskapet og da er det en forutsetning at de ansatte følger med selskapet som selges, sier Eckhoff, og fortsetter:

- Temperert gods er et marked med sterk konkurranse og lave marginer. Stordriftsfordeler, retningsbalanse og driftsmodell er kritisk for å lykkes. Dette vil være avgjørende for interesserte kjøpere – med tanke på om Bring Frigos oppsett vil passe bedre inn i andre strukturer enn i Posten Norge, avslutter han.

Av 6 aktive Bring-AS-er, gikk 5 med negativt resultat i 2018

Likevel: Posten Norge har utviklet talent for å kjøpe opp private transportselskaper (begrunnelsen for det har jeg beskrevet tidligere – klikk her), for deretter å kjøre selskapene over på klokkerene underskudd.

  • Bring Transportløsninger AS, minus 27,7 millioner
  • Bring Cargo AS, minus 8,9 millioner
  • Bring Frigo AS, minus 77,4 millioner
  • Bring Warehousing AS, minus 19,8 millioner
  • Bring Linehaul AS, minus 23,3 millioner
  • Bring Express Norge AS, pluss 25,7 millioner

På listen mangler et selskap som ikke har fått Bring-navn ennå, Espeland Transport AS, men som understreker inntrykket i forrige avsnitt. I mai 2016 kunne vi melde på Tungt at Bring hadde kjøpt Espeland – klikk her. Et selskap som de foregående årene hadde levert meget hyggelige resultater. Fra 2017 snudde det til solid minus. Og som ble mye verre i 2018.

I transportkretser er det en populær løsning å hevde at Staten bør selge Bring-delen av Posten. Sannsynligheten for det har vært lav før, og den ble ikke større da regjeringen på fredag 22. november la frem en ny eierskapsmelding for de 73 selskapene staten eier eller har eierandeler i – klikk her.

Posten Norge kommenterer eierskapsmeldingen slik:

«Regjeringens nye eierskapsmelding er en bekreftelse på dagens virkelighet, mener Posten. Regjeringens mål med Posten Norge er høyest mulig avkastning over tid. Den særskilte begrunnelsen for at staten eier Posten er å ha en leverandør som kan møte statens behov for landsdekkende posttjenester.

I eierskapsmeldingen som ble lagt frem 22. november, inngår Posten nå som et kategori 2-selskap etter at kategori 2 og 3 er slått sammen. - Jeg oppfatter at den nye eierskapsmeldingen er i tråd med dagens virkelighet og en bekreftelse på at Posten driver forretningsmessig og konkurrerer på lik linje i et konkurranseutsatt marked. Det har vi gjort i mange år og er en naturlig følge av markedsutviklingen med økt konkurranse og flere tilbydere», uttaler konsernsjef Tone Wille i meldingen.

Men mer eller mindre samtidig, fremkommer det altså at Posten likevel vurderer å selge/privatisere selskapet Bring Frigo as. Basert på de mørke tallene fra innsendte regnskaper blir det spennende å se hvem som i så fall satser på dette.

Bring Frigo AS fikk for øvrig ny daglig leder i sommer, da Frode Sverre Marthinsen overtok etter Erik Gamlemoen.