Prinsippsakene henlagt

Disse kunne skapt presedens for videre kabotasjehåndtering.

Det er to viktige prinsippsaker om kabotasje som bransjen har ventet på. Nå er begge henlagte.
Det er to viktige prinsippsaker om kabotasje som bransjen har ventet på. Nå er begge henlagte. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Det er to, svært viktige, prinsippsaker vi har ventet på etter henleggelsen av den svært omtalte «Annebergsaken» i 20111. En avgjørelse i en av disse ville kunne skapt presidens og lagt den juridiske listen fremover.

Nå er begge henlagte.

Kort fortalt dreier det seg igjen om grensen for hva som er planlagt, løpende kabotasje. I Samferdselsdepartementets rundskriv datert 21. august 2013, presiserer myndighetene at speditører ikke vil ha adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis selv innenfor rammene av reglene om at det kan utføres tre oppdrag innenfor en periode på syv dager.

En belgisk transportør, Transpohans, kjørte fast rute med medisiner for Schenker mellom Oslo og Bergen. På TranspoHans sine egne nettsider reklamerte de også med sine faste ruter på faste ukedager fra Oslo til Bergen og Trondheim. Vi pratet også med de norske transportørene som hadde mistet kjøringen som pågikk i to år før den belgiske transportøren ble stanset og forelagt rundskrivet. Uken etter ble samme sjåfør og vogntog stanset igjen. Ingenting hadde altså skjedd. Da valgte Statens vegvesen å politianmelde både Schenker og TranspoHans. Dette var i september 2013 og en hel bransje har ventet på rettsavgjørelsen som ville kunne lagt listen for fremtidig rettspraksis.

Det ble ingen rettsavgjørelse. Etter en stund så vi TranspoHans sine trekkvogner annonsert for salg i Belgia. Selskapet var meldt oppløst og saken ble henlagt.

Men Schenkers sak, som var anmeldt i en separat anmeldelse, gjensto.

- Ja, jeg kjenner godt til den saken der, forteller senioringeniør I Statens vegvesen Tore Eikeland da vi ringer ham for å høre hvor denne saken står. - Den er også henlagt. Det skjedde da enkelte av politidistriktene ble slått sammen. Da ble det ryddet i gamle saker og en rekke henleggelser kom på løpende bånd - deriblant altså en av våre potensielt viktigste prinsippsaker.

Denne saken ble første gang publisert 29/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017