Storsatsning fra Norges Lastebileierforbund

Ryktene stemmer: NLF Varebil lanseres torsdag

Nå vil NLF organisere varebileiere. Lanseringen av det nye tilbudet skjer på Transportmessa torsdag.

Nå skal deler av rekrutteringen foregå ved at denne varebilen skal gå en måned hver i de syv regionene til NLF for å promotere satsningen.
Nå skal deler av rekrutteringen foregå ved at denne varebilen skal gå en måned hver i de syv regionene til NLF for å promotere satsningen. Foto: NLF
Sist oppdatert
Administrerende direktør i NLF, Geir Mo, mener at alle som driver veibasert godstansport i Norge bør være organiserte i NLF. Han forteller at varebil fremover vil bli et viktig område for organisasjonen.
Administrerende direktør i NLF, Geir Mo, mener at alle som driver veibasert godstansport i Norge bør være organiserte i NLF. Han forteller at varebil fremover vil bli et viktig område for organisasjonen. Foto: Svein-Ove Arnesen
Netthandel og transport med mindre biler ser ut til å vokse de kommende årene. Så langt har denne delen av næringen vært nærmest uregulert. NLF tror neppe det blir store restriksjoner de nærmeste årene, men vil gjøre jobben "step by step".
Netthandel og transport med mindre biler ser ut til å vokse de kommende årene. Så langt har denne delen av næringen vært nærmest uregulert. NLF tror neppe det blir store restriksjoner de nærmeste årene, men vil gjøre jobben "step by step". Foto: NLF
Forbundsleder i NLF, Per Madsen, forteller at han har stor tro på det nye området og hevder at det i dag utelukkende er NLF som driver næringspolitisk arbeid for varebilgruppen innen transport på vei. Han stipulerer potensielt antall nye medlemmer til omkring 2000.
Forbundsleder i NLF, Per Madsen, forteller at han har stor tro på det nye området og hevder at det i dag utelukkende er NLF som driver næringspolitisk arbeid for varebilgruppen innen transport på vei. Han stipulerer potensielt antall nye medlemmer til omkring 2000. Foto: Svein-Ove Arnesen
Et oblat i ruten skal gi signal om at det er ordnede forhold i bedriften. En egen faggruppe skal bistå varebil-medlemmene.
Et oblat i ruten skal gi signal om at det er ordnede forhold i bedriften. En egen faggruppe skal bistå varebil-medlemmene. Foto: NLF

- Vi ser en dreining i transporten mot lettere lastebiler og varebiler. Vi tror at dette segmentet vil bli viktigere i verdikjeden rundt godstransport og mener at alle som driver godstransport i Norge bør være organisert i NLF. Derfor følger vi opp arbeidet vi har gjort en lang stund og lanserer tilbudet NLF Varebil på TransportMessa torsdag klokken 16.30.

Det forteller administrerende direktør i NLF, Geir Mo, da vi konfronterer ham med ryktene vi har hørt en periode.

NLF har i lang tid pratet om å organisere varebileiere, men gjort lite utover nettopp å snakke om det. Det var et NLF-medlem som på lokallandsmøtet Eiker-Kongsberg i januar 2014 tok det opp som en sak og satte igang snøballen som tilslutt medførte at det ble satt ned en arbeidsgruppe for å kartlegge utfordringene til denne delen av godstransporten.

44.000 varebiler registrert under transport

Med i denne arbeidsgruppen sitter forbundsleder Per Madsen. Da vi ringer ham kan også han fortelle at NLF ønsker å bygge en bro mellom varebil- og godstransport.

- Offentlige registre viser oss at 44.000 varebiler er registrert under kategorien transport, sier Madsen. Av dette betydelige antallet er det en god del som driver ordinær transport. Denne gruppen ønsker vi å nå, sier han og tillegger at Norge i dag har svært få krav til å drive denne typen transport i forhold til andre land det er naturlig å sammenlikne seg med.

En bransje med noe ullent rykte

I EU er det i dag svært ulikt regelverk på dette, og vi ser at både EU og IRU har begynt å interessere seg for varebil. Vi vil nok se at det kommer føringer fra Bryssel over tid, men vi har ikke tid til å vente, sier forbundslederen og sikter indirekte til episoder som har bidratt til at varebiltransport har fått negativt rykte. I helgen var Bring i medias søkelys og tidligere har bl.a. Schibstedt vært omtalt etter kontroller av arbeidstilsynet. I sistnevnte tilfelle prates det fortsatt litt flåsete om at halvparten av de kontrollerte varebiltransportørene ikke engang hadde hørt om merverdiavgift.

Vil sertifisere varebileierne og ta gradvise steg

- Det er stor grunn til å tro at en del transportører i denne gruppen jobber under dårlig lønns- og arbeidsvilkår, fortsetter Madsen og hevder at krav som løyveordninger og kjøre- og hviletid nok ligger litt frem i tid, men at NLF ønsker å ta ansvar for å bidra til en prosess der vi tar ting step by step,

Måten NLF ønsker å begynne på er å sertifisere sine varebilmedlemmer. De skal selv fylle ut et skjema og selvdeklarere at arbeidskontrakter, HMS og liknende krav er oppfylt. Deretter får de et oblat som de klistrer i frontruta og som skal fremstå som et signal til kollegaer og oppdragsgivere.

Samtidig har de muligheten til å få opplæring via vår samarbeidspartner Transporkompetanse samt en rekke medlemsfordeler.

Satser på 2000 medlemmer

- Hvem vil bli det typiske varebilmedlemmet?

- Et typisk medlem vil bli unge mennesker og mange blant våre nye landsmenn. Der har vi promærgruppen. Samtidig er det en god del av våre lastebilmedlemmer som allerede har varebiler i stallen og som synes det er bra at vi ønsker å gå inn på dette området.

- Hvor mange medlemmer er et realististisk potensiale?

- Vi bør få to tusen medlemmer. Det er ikke å legge lista for høyt. Samtidig er det vanskelig å si noen om hvor mange enheter disse medlemmene vil ha.

- Hvorfor skal man melde seg inn i et forbund som tradisjonelt har tilhørt de tyngre kjøretøyene?

- Dette er riktignok et helt nytt segment som har sitt eget behov. Forholdene er på mange måter langt verre enn i tradisjonell tungtransport og mange sliter med lønnsomhet og dårlig reguleringer som gjør at man nærmest får lov til å holde på som man vil uten at noen griper inn og gjør noe. Allikevel er det innenfor næringen gods på vei at vi jobber. Det er ingen andre enn oss som gjør den næringspolitiske jobben for denne gruppen, og i all ubeskjedenhet vil jeg si at vi på mange måter lykkes i ulike saker, mener Madsen.

Nå skal også arbeidsgruppen erstattes av en faggruppe som skal jobbe for disse medlemmene.

Madsen hevder at engasjementet blant medlemmene har vært sterkt i denne saken og at initiativet har tilført ham lyst og tro på NLF Varebil.

Det er heller ingen hemmelighet at organisasjonen trenger flere medlemmer totalt sett og at dette kan være en stor mulighet til nettopp å øke den næringspolitiske tyngden NLF trenger både her hjemme og i Bryssel.

Inne i bilen er det rigget en simulator slik at man kan prøve forskjellige ufordringer i trafikken.
Inne i bilen er det rigget en simulator slik at man kan prøve forskjellige ufordringer i trafikken. Foto: NLF

Denne saken ble første gang publisert 17/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017