Så mange kjører med ulovlig lav lønn i Norge

Har kontrollert 184 utenlandske sjåfører på kabotasjeoppdrag i Norge.

Syv av ti kontrollerte utenlandske sjåfører kjørte på uovlig lønn i Norge under perioden 2016-2017. Foto: Svein-Ove Arnesen
Syv av ti kontrollerte utenlandske sjåfører kjørte på uovlig lønn i Norge under perioden 2016-2017. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert Oppdatert

Almenngjøringen ble vedtatt i mai 2015. Fra sommeren samme år ble både norske og utenlandske sjåfører omfattet av minstelønnskravet som i skrivende stund skal utgjøre 167 kroner og 50 øre timen.

For utenlandske sjåfører betyr det at når de kjører innenlandstransport i Norge, typisk kabotasje, skal de altså ha lønn deretter.

Det har helt siden innføringen vært etterlyst kontroller og tall på hvor mange som faktisk får dette. Da tungt.no møtte seniorrådgiver Morten Lien i Arbeidstilsynet for omkring et års tid tilbake, fortalte han at de nå var i gang med kontroller og hadde fokus på området.

Morten Lien i Arbeidstilsynet har nå tall som viser at syv av ti utenlandske sjåfører kjører på ulovlig lav lønn i Norge. Foto: Svein-Ove Arnesen
Morten Lien i Arbeidstilsynet har nå tall som viser at syv av ti utenlandske sjåfører kjører på ulovlig lav lønn i Norge. Foto: Svein-Ove Arnesen

Nå er tallene klare og viser at bare tre av ti kontrollerte utenlandske sjåfører hadde lovlige betingelser. Syv av ti kjørte altså med ulovlig lav lønn i perioden 2016-2017.

I et intervju med NRK i helgen fortalte Lien at arbeidstilsynet har utført 184 tilsyn av utenlandske sjåfører på kabotasjetur. - Når de utenlandske sjåførene kjører med for lav lønn og diett, virker det konkurransedrivende fordi de fleste norske sjåfører lønnes langt over minstelønnen, fortalte Lien til statskanalen.

Fra i år er forøvrig kontrollene utvidet slik at Arbeidstilsynet nå også jobber sammen med vegvesenet, politi, toll og skatteetaten for bedre å avsløre ulovligheter.